(StudentTorget.no):

For femte året på rad Kunnskapsdepartementet og Skole-Norge gjennomført en rekrutteringskampanje for å få flere til å søke lærerutdanningene. Som StudentTorget tidligere har skrevet, stilte Tore Sagen og andre kjente personer opp i en kampanjevideo hvor de ble utfordret til å gjennomføre en skoletime for å se om de hadde taklet å jobbe som lærer.
 
Tallene fra årets Samordna opptak kan tyde på at kampanjen har nådd frem. I alle fall delvis.
 
Den femårige lærerutdanningen hadde den største økningen av alle studier i årets Samordna opptak, med en økning på 15 prosent fra i fjor. Søking til barnehagelærer-utdanningen gikk derimot tilbake med hele 18 prosent fra i 2012.
 
- Vi trenger mange nye lærere i skolen, og det er viktig at antall søknader til lærerutdanningene totalt øker og gledelig at ekstra mange søker seg til den femårige lærerutdanningen, sier Kunnskapsminister Kristin Halvorsen i en pressemelding.
 
 

Etterlyser lønnsøkning og statusheving

 

PEDAGOGSTUDENTENE: Jan Ola Ellingvåg er leder av Pedagogstudentene, som er en interesseorganisasjon for studenter på alle nivåer i utdanningssystemet. (Foto: pedagogstudentene.no)

 

Utviklingen i søkning til barnehagelærerutdanningen (tidligere førskolelærerutdanningen) og de som søker seg til lærerutdanningen som sikter mot å undervise 1. – 7. trinn er ikke like god. I fjor økte søkningen til førskolelærerutdanningen med 22 prosent, mens den nå går tilbake med 18 prosent og ligger bare litt over nivået i 2011.
 
- Vi må øke innsatsen for å få flere til å velge barnehagelærerutdanning og lærerutdanning retta mot de første klassetrinnene. Å jobbe med de minste barna er en av de viktigste jobbene vi har i samfunnet. Sammen med partene i Skole-Norge vil jeg se på hva som kan gjøres for å øke interessen for disse yrkene, sier hun.
 
Pedagogstudentene er glade for økte søkertall for 5-årige lærerutdanninger men ser med bekymring på lave søkertall til flere av de andre lærerutdanningene.
 
Avtroppende leder for Pedagogstudentene, Jan Ola Ellingvåg, sier i en pressemelding at arbeidsgivere og myndigheter må ta mer ansvar for å øke rekrutteringen til barnehagelærerutdanningen.
 
- Barnehagelærer en av de yrkesgruppene hvor det lønner seg minst å ta høyere utdanning. Rekrutteringskampanjer er vel og bra, men det trengs en solid lønnsøkning og statusheving for denne yrkesgruppen dersom vi skal klare å rekruttere nok barnehagelærere i fremtiden. Dette forutsetter også at kommunene får styrket sin økonomi.  
 
At den 5-årige integrerte lærerutdanningen har størst økning blant alle utdanninger, mener Pedagogstudentene er et tydelig signal til myndighetene om at det er på tide å heve grunnskolelærerutdanningene til masternivå. Ellingvåg mener dette ikke bare vil øke kvaliteten på lærerne, men at det også kan bidra til en statusheving for hele lærerprofesjonen.  
 
- Vi ser en svak nedgang i grunnskolelærerutdanningen 1-7. Dette er en trend som landet ikke har råd til at fortsetter. Vi trenger dyktige og kompetente lærere i barneskolen, uttaler lederen av Pedagogstudentene. 
 

LES OGSÅ: Tøffere krav til fremtidens lærere