(StudentTorget.no):

I høstsemesteret 2013 var kjønnsfordelingen ved alle de statlige norske høgskolene 65 prosent kvinner og 35 prosent menn, viser tall fra Database for statistikk om høgre utdanning.
 
Kvinneandelen er høyest ved Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Harstad, som begge har 73 prosent kvinner. Høgskulen i Volda og Samisk Høgskole er like bak med 72 prosent kvinner. 
 
I motsatt ende av skalaen er Høgskolen i Narvik, hvor de mannlige studentene utgjør 66 prosent. Den jevneste fordelingen av kjønnene er ved Høgskolen i Gjøvik, som har 52 prosent menn og 48 prosent kvinner.
 
I Norge har andelen kvinner med høyere utdanning økt fra 11 prosent i 1985 til nesten 33 prosent i 2012. I den samme perioden har andelen menn med høyere utdanning økt fra i underkant av 15 prosent til litt over 27 prosent. Dette kommer frem av tall fra Statistisk Sentralbyrå.
 
Når man ser på konkrete aldersgrupper, viser det seg at personer i alderen 30-34 år som har høyest tetthet av personer med høyere utdanning. Her har nesten 38 prosent av mennene, og over 55 prosent av kvinnene høyere utdanning i 2012. Over halvparten av kvinnene i alderen 25-39 år har universitets- eller høgskoleutdanning.
 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet


Her er kjønnsfordelingen ved de statlige høgskolene:

Basert på statistikk fra høsten 2013. Tallene viser prosentvis fordeling av kvinnelige og mannlige studenter.

Høgskole

Kvinner

Menn

Høgskolen i Bergen 62 28
Høgskolen i Buskerud 62 28
Høgskolen i Finnmark 71 29
Høgskolen i Gjøvik 48 52
Høgskolen i Harstad 73 27
Høgskolen i Hedmark 68 32
Høgskolen i Lillehammer 66 34
Høgskolen i Narvik 34 66
Høgskolen i Nesna 73 27
Høgskolen i Nord-Trøndelag 64 36
Høgskolen i Oslo og Akershus 71 29
Høgskulen i Sogn og Fjordane 67 33
Høgskolen i Sør-Trøndelag 58 42
Høgskolen i Telemark 65 35
Høgskolen i Vestfold 64 36
Høgskulen i Volda 72 28
Høgskolen i Østfold 65 35
Høgskolen i Ålesund 44 56
Høgskolen i Stord/Haugesund 67 33
Samisk høgskole 72 28

Totalt

65

35

 

Kilde: Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Klikk her for å se studentrabatter i Norge