(StudentTorget.no):

Det er spesielt Det Medisinske Fakultet (MED) og Det juridiske fakultet ved UiO som sliter med å få inn nok mannlige studenter.
 
I fjor var det et rekordlavt tall av menn som uteksaminerte seg ved fakultetene -bare 24 prosent ved MED og 27 prosent ved den juridiske utdanningen.
 
Det er en nedgang på 10 prosent, kommer det frem i en likestillingsrapport fra universitetet.
 
– At kvinner erobrer høyere utdanning er bra, men det er klart at ubalanse mellom kjønnene er en utfordring, sier Statsminister Erna Solberg til Universitas.
 
 
Også tannlegeutdanningen ved Det odontologiske fakultet (OD) hadde et rekordlavt tall av mannlige studenter i fjor, med 20 prosent uteksaminerte odontologer. Selv med strategiske grep fra fakultetet sin side med mannlige representanter ved åpen dag, har ikke tiltakene fått flere menn til å søke seg til studiet.
OD-dekan Pål Barkvoll forteller Universitas at han tror kjønnspoeng til mannlige søkere kan være en løsning.
 
– Vi fremmet et ønske om å innføre tilleggspoeng for mannlige søkere i 2011, men fikk ikke gjennomslag fra UiO sentralt, sier han.
 
Rektor ved universitetet, Ole Petter Ottersen er enig i at UiO står fremfor en utfordring, men mener på sin side at de må komme frem til en bedre løsning enn tilleggspoeng for mannlige søkere om de skal få bukt med problemet.
 
– Vi har tidligere hatt en lang diskusjon på om det skal innføres kjønnspoeng, men den diskusjonen har vi forlatt. Nå må vi se på hvilke andre muligheter som finnes, sier Ottersen til Universitas.