(StudentTorget.no):

Som StudentTorget rapporterte i går, viste den ferske Tilstandsrapporten for universiteter og høyskoler 2014 at norske heltidsstudenter i gjennomsnitt tok 45,2 studiepoeng forrige skoleår. Heltidsstudenter med normert studieprogresjon skal ta 60 studiepoeng i året.
 
Det er imidlertid universitetsstudentene som må ta brorparten av skylden for det lave snittet. Statistikken viser nemlig at det ved universitetene ble tatt 42,9 studiepoeng i gjennomsnitt per heltidsstudent, mens snittet ved de statlige høgskolene var 48,2, og ved de vitenskapelige høgskolene 49,6.
 
Blant alle de statlige utdanningsinstitusjonene var det studentene ved Kunsthøgskolen i Bergen og Kunsthøgskolen i Oslo og Samisk høgskole som var klart mest produktive. Her var snittet omtrent så godt det kunne bli; på om lag 60 studiepoeng. 
 
Blant de vitenskapelige høgskolene var det studentene ved Norges Idrettshøgskole som produserte flest studiepoeng, med et gjennomsnitt på 55 studiepoeng. 
 
NTNU i Trondheim kom best ut av alle universitetene, hvor snittet lå på 43,7. Universitetet i Bergen (42,4) og Universitetet i Oslo (42,3) fulgte etter med et drøyt studiepoeng lavere snitt. 
 
 
Hva tror du er årsaken til at Kunsthøgskolene tar flest- og universitetene færrest studiepoeng?
 

LES OGSÅ: Dette er galt med utdannings-Norge

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet