(StudentTorget.no):

Av de om lag 42 300 nye studentene som startet på høyere utdanning høsten 2002, var det 42 prosent som ikke hadde fullført en grad etter ti år. Dette er en økning på ni prosent sammenlignet med studentene som startet ti år tidligere, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB) i rapporten.
 
Norsk studentorganisasjon (NSO) synes disse tallene er alarmerende, og er bekymret for kvaliteten i norsk høyere utdanning.
 
- For dårlig oppfølging og veiledning i studiet kombinert med at deltidsjobben for første gang har blitt studentenes primære inntektskilde mener vi forklarer det høye frafallstallet. Det er svært bekymringsverdig, sier påtroppende leder av NSO, Anders Kvernmo Langset i en pressemelding.
 
Han viser også til Studiebarometeret, hvor det kom frem at oppfølging og veiledning underveis er det flest studenter er misfornøyd med i studiet.  
 
- Studentene skriker etter bedre oppfølging i studiet og mer tid til å være student. Regjeringen har det overordnede ansvaret for det høyre frafallet. Løsningen ligger i statsbudsjettet, der får vi se om Høyre virkelig vil være et kunnskapsparti, fortsetter Kvernmo Langset.  
 
Da Tilstandsrapporten for høyere utdanning ble offentliggjort i mai, kom det frem at gjennomsnittsstudenten kun tok 45,2 av 60 mulige studiepoeng forrige skoleår.
 

LES OGSÅ: Disse studentene er mest fornøyd med utdanningen

 
Studentlederen mener den lave studiestøtten, med påfølgende behov for å prioritere deltidsjobb, er en av årsakene til den svake statistikken.
 
- Studentene blir satt i en skvis mellom deltidsjobb og studier. For hele 94 – nittifire – prosent av studentene er studiestøtten en sekundærinntekt. Om studentene valgte å ignorere det faktum og droppet deltidsjobben for å gå på forelesning, ville det være økonomisk selvmord, avslutter Kvernmo Langset.
 
Det er høyest andel menn som ikke fullfører en grad. I 2002-kullet stod nesten halvparten av de mannlige studentene uten fullført grad etter ti år. Tilsvarende andel for kvinner var 37 prosent.
 

Klikk her for å se studentrabatter i Norge