(StudentTorget.no):

Stig Kulset er sterk motstander av obligatorisk undervisning og oppmøte nettopp på grunn av studenter med småbarn. StudentTorget har snakket med førsteamanuensisen om hans erfaringer med gravide studenter og småbarnsforeldre på universitetet. 
 
 

Utsatt gruppe 

Kulset mener at studenter med barn er en sårbar gruppe. Han ønsker å gjøre deres studiehverdag enklere gjennom tilrettelegging og veiledning. 
 
– Småbarnsforeldre på universitetet er en utsatt gruppe. Dette systemet er ikke lagd for at studenter skal være foreldre, blant annet gjennom at det ikke blir tatt hensyn til dem i forhold til hvordan undervisningen blir lagt opp, forteller Kulset. 
 
– Problemstillinger som går igjen er ugunstige tidspunkt for undervisning med oppstart klokken kvart over åtte på morgenen, og ettermiddags- og kveldsundervisning, fortsetter han. 
 
Levering og henting i barnehage skal også være med i hverdagskabalen. Til tross for at mange studenter benytter seg av barnehagetilbudet, kan det likevel være en utfordring å møte opp på forelesninger spesielt på ettermiddag- og kveldstid. Det kan være ekstra vanskelig å være student med småbarn dersom denne aktiviteten er obligatorisk i tillegg.
 
– Jeg er en sterk motstander av obligatorisk undervisning og oppmøte nettopp på grunn av studenter med småbarn, sier Kulset bestemt, med en snev av frustrasjon. Førsteamanuensisen mener at obligatorisk oppmøte er nedverdigende for studentene, og at dette handler mer om kontroll enn undervisning. Han forteller også om at det finnes andre former for tilrettelegging dersom det skulle vise seg å bli vanskelig å gjennomføre enkelte emner. 
 
– Det er mulig å lage en ordning med erstatningsemner. Dersom en student ser at noen emner blir vanskelig, er vi behjelpelige med å finne en mulig løsning gjennom erstatningsemner. Jeg hjelper også gjerne med å søke om å få godkjent alternative eksamensformer, forteller Kulset ivrig.  
 
 

Ingen sinker!

Stig Kulset

Stig Kulset (66) har over 30 års erfaring som underviser og foreleser. Han ble ansatt som stipendiat ved NTNU fra 1983, fikk midlertidig ansettelse fra 1987, og fast ansettelse fra 1990 til dags dato som førsteamanuensis. Kulsets hovedinteresser befinner seg i området filmteori og filmopplevelse tematisert rundt film og fortelling. I tillegg til film og litteratur, film og retorikk, samt film og hermeneutikk. (Foto: NTNU)

FOTO: NTNU

Både forberedelse til, og gjennomføring av eksamen kan for mange småbarnsforeldre være vanskelig å gjennomføre. Eksamensperiodene er en hard tid for studenter, og den blir ekstra tøff med småbarn. Det handler om å strukturere og utnytte tiden sin godt, noe Kulset mener studentforeldre er eksperter til. 
 
– Et tiltak for småbarnsforeldre er at faglærer gjennomgår individuelle tilpasninger med studentene, forteller han, og tror de fleste forelesere og faglærere er villig til å tilrettelegge for denne gruppen studenter. 
 
Han legger videre vekt på at dersom det skulle være behov for tilrettelegging av eksamen og innleveringsoppgaver, er som regel faglærere fleksible og kan ordne med lokale utsettelser. 
 
– Det beste er å ta veiledning med foreldrene og finne et opplegg som fungerer for dem! Er det noen studenter som er effektive, lite sutrete og flinke til å overholde innleveringsfrister og eksamensdatoer, så er det småbarnsforeldre, sier Kulset med stor overbevisning.
 
– Denne gruppen studenter er ingen sinker! Til og med veiledningstiden de har, bruker de effektivt! 
 
 

Kreative løsninger på forelesning

Å komme seg på forelesning med småbarn kan by på mange spennende situasjoner. Det oppstår fort en del usikkerhet i forhold til forstyrrelser og det praktiske, men Kulset har aldri opplevd at studenter med barn på forelesning har bydd på problemer. 
 
– Det finnes mange kreative løsninger for studenter som har med småbarn på undervisning. For eksempel har jeg erfart at mor ammer på forelesning, mens far står utenfor og venter med barnevogn. Jeg har aldri opplevd å få klager på småbarn i forelesning eller annen undervisning, fortsetter han.
 
Kulset tror at det er foreldrene som blir stresset først, og derfor blir de fleste potensielle forstyrrende situasjoner avverget eller håndtert før de blir plagsomme. Han uttrykker at også på dette området er denne gruppen studenter flinke og strukturerte. 
 
– All tiden til småbarnsforeldrene er verdifull, derfor har jeg inntrykk av at tiden de tilbringer på forelesning eller annen undervisning, også skal utnyttes til det maksimale. 
 
Førsteamanuensisen synes ikke det er noe problem at studentene har med seg barna på forelesningene sine. Han er også ekstra oppmerksom på nye studenter med småbarn. 
 
– De ferske studentene som er småbarnsforeldre, er en ekstra sårbar gruppe. Det er tøft å være 20 år med småbarn og ny på universitetet, og vi som jobber her har forståelse for dette, forteller han.  
 
Han oppfordrer alle småbarnsforeldre til å oppsøke faglærerne for tilrettelegging og svar på spørsmål.
 
– Jeg råder alle småbarnsforeldre til å oppsøke faglærer i mye større grad enn de gjør nå! Vi vil gjerne bidra med å gjøre det overkommelig for studenter med krevende livssituasjoner, uansett hva disse situasjonene skulle være. Husk at 50 prosent av jobben vår er å være der for studentene. 
 
– Mulighetene er der, men det er ingenting som skjer av seg selv. Spør etter dem, anbefaler førsteamanuensisen. 
 

LES OGSÅ: Foreldrestipend og -permisjon: Få det du har rett på!

Klikk her for å se studentrabatter i Norge