(StudentTorget.no):

Fagskolerådet har store forventinger om at fagskolene styrkes når regjeringen legger frem sin stortingsmelding om fagskolene fredag 2. desember. Med på laget har de også fått med seg Arvid Ellingsen, spesialrådgiver fra LO, som denne uken ble valgt som ny leder i fagskolerådet.

– Jeg ønsker å jobbe for å styrke fagskolene som høyere yrkesfaglig utdanning og få på plass flere studieplasser. Det er rekordmange kvalifiserte søkere som ikke har fått studieplass, både på de private og offentlige fagskolene. Arbeidslivet trenger flere med denne kompetansen i fremtiden, sier nyvalgt leder av fagskolerådet Arvid Ellingsen.

Ellingsen tar over ledervervet etter Kjersti Grindal fra NHO/BNL, som har ledet rådet i de to siste årene. Fagskolerådet har også valgt Knut Erik Beyer-Arnesen som ny nestleder. Beyer-Arnesen er i dag fagsjef for utdanningspolitikk i Abelia.

Fagskoler skiller seg fra høyskoler og universiteter først og fremst ved at de er mer yrkesrettede og at studiene er nært knyttet opp mot oppgavene du vil møte i arbeidslivet, slik at du skal kunne begynne rett i jobb uten ytterligere opplæring. Fagskoler tilbyr korte yrkesrettede utdanninger på mellom et halvt til to år. 

Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Fagskolerådet arbeider med å utvikle rammer og strategier for fagskoleutdanningen, og skal fremme fagskolenes samlede interesser som selvstendig del av utdanningssystemet og stimulere til samordning og kvalitetsutvikling av fagskoletilbudene. Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, er sekretariat for Fagskolerådet.

Klikk her for å se alle fagskolestudier i Norge