(StudentTorget.no):

Helt siden Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) ble etablert 1. januar 2016, har planen vært å søke om å bli akkreditert som universitet. Torsdag 2. mars sendte de den offisielle søknaden til NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning). Søknaden er et resultat av arbeid over mange år ved de tidligere institusjonene som i dag utgjør HSN.

– I søknaden dokumenterer vi forhold knyttet til vår profil, strategi, organisering, kompetanse, utdannings- og forskningsvirksomhet og nasjonale og internasjonale posisjon. Søknaden skal svare på krav som nasjonale forskrifter stiller til universitetsakkreditering, sier rektor Petter Aasen.

Hovedprofilen skal videreføres

Høgskolens hovedprofil er profesjonsrettede, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt praksisnær anvendt forskning.

Det sentrale samfunnsoppdraget er å bidra til kunnskaps- og kompetanseutvikling til beste for regional utvikling og nyskaping i privat og offentlig sektor. Denne hovedprofilen skal videreføres og styrkes gjennom universitetsambisjonen.

– En høyere utdanningsinstitusjon som HSN skal styrke kunnskapsgrunnlaget for og kvaliteten i våre profesjons- og arbeidslivrettede utdanninger, og sette institusjonen bedre i stand til å kunne lykkes med vårt samfunnsoppdrag. Arbeidet mot å innfri de norske akkrediteringskriteriene for universitetsstatus er derfor et resultat av nødvendig kvalitetsutvikling, sier rektoren.

LES OGSÅ: 33 statlige universiteter og høgskoler blir til 21

Et konkurransefortrinn å bli universitet

Petter Aasen, rektor ved HSN.

FOTO: hsn.no

Aasen vedkjenner at universitetsbetegnelsen i seg selv gir dem et konkurransefortrinn. Det gjelder blant annet rekruttering av medarbeidere og studenter, eksternt samarbeid og mulighetene for å hevde seg på nasjonale og internasjonale konkurransearenaer for finansiering av forskning og utviklingsarbeid.

Aasen mener at universitetsstatusen er viktig, ikke minst fordi konkurrerende institusjoner har fått universitetsstatus ved å bli innlemmet i etablerte universiteter gjennom virksomhetsoverdragelser. Eksempelvis ble Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag slått sammen med NTNU i 2016, og ble dermed organisert som ett universitet under navnet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

– HSNs virksomhet skal ha høy internasjonal kvalitet. Våre fagmiljøer er stadig mer aktive på internasjonale samarbeids- og konkurransearenaer. Da er det viktig å seile under et flagg som signaliserer hva slags høyere utdanningsinstitusjon vi er.

– I et hvilket som helst annet land ville en institusjon med HSNs kompetanseprofil, utdanningsportefølje og forskningsvirksomhet hatt betegnelsen universitet. Vi er derfor opptatt av å dokumentere vår status i forhold til de særnorske kriteriene, sier Aasen.

LES OGSÅ: Skolene med høyest og lavest strykprosent

Ingen fastsatt tidsperspektiv

Det er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) som skal behandle søknaden fra HSN. Aasen ønsker ikke å uttale seg om når han forventer at søknaden vil være ferdigbehandlet.

– Da Kirke- utdannings- og forskningskomiteen behandlet den såkalte strukturreformen som HSN er et resultat av, uttalte den at flere nyfusjonerte institusjoner kan ha et ønske om å skifte institusjonskategori som følge strukturendringer i sektoren, og den at den var positiv til dette. Komiteen understreket at den forventet at NOKUT i den sammenheng legger til rette for effektive og smidige søknadsprosesser og vurderinger samtidig som faglige hensyn ivaretas på best mulig måte. Så langt har NOKUT fulgt opp dette i den dialogen vi har hatt. Vi forventer at det også vil gjelde selve søknadsbehandlingen, sier Aasen.

Om Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)
  • Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) er landets nest største statlige høyskole, og den fjerde største høyere utdannings-institusjonen i Norge.
  • HSN ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark.
  • HSN har om lag 19.500 studenter og 1500 ansatte, og består av åtte studiesteder: Drammen, Vestfold, Kongsberg, Ringerike, Bø, Notodden, Porsgrunn og Rauland.

(Kilde: hsn.no)

Klikk her for å se alle skoler og studier i Norge