(StudentTorget.no):

Har du noen gang lurt på hvordan idioten på andre siden av klasserommet stadig får bedre karakterer enn deg? Det er ikke sikkert at han er flinkere til å jobbe med pensumet, det kan faktisk være at han har arvet en større tro på seg selv enn hva du har.
 
En engelsk undersøkelse av rundt 4000 par eneggede og toeggede tvillinger viser at elever med tiltro til egne evner også fikk bedre karakterer. Dette gjelder selv når man veier resultatene opp mot andre faktorer som intelligens og miljø.
 
 

Selvtillitsgener

 
Psykologer har lenge vært klar over at elevers syn på seg selv er påvirket av andre ting enn intelligens. De fleste har regnet med at påvirkningen kom fra barnas miljø i form av foreldre, lærere og venner. Ifølge forskerne bak undersøkelsen er årsaken i stedet at barn arver selvtillitsgener fra foreldrene sine.
 
 «(…) det er en sammenheng mellom oppfatningen av egne evner (SPA) og prestasjonen på skolen, som er uavhengig av i IQ. Derfor bør det også være mulig å finne særlige SPA-gener som kan forutsi hvordan barn greier seg på skolen, uavhengig av IQ-gener», skriver psykologene fra blant annet Kings College London i en artikkel publisert i tidsskriftet Psychological Science.
 
Forskerne undersøkte intelligens, karakterer og selvoppfattelse hos 1966 eneggede tvillingpar, som har identiske gener, og 1877 toeggede tvillingpar, som deler omkring halvparten av genene.
 
På den måten mener forskerne å kunne finne ut hvor mye gener og miljø har påvirket det enkelte barnet.