«Naving» kåret til

årets nye norske ord

(StudentTorget.no):

Språkrådet og nyordsforsker ved Norges Handelshøgskole, Gisle Andersen, har kåret å nave/naving til årets nye ord. 
 
I løpet av 2012 har man sett flere debatter rundt ungdoms holdninger til velferdsordningene. I denne sammenhengen har naving blitt et allment brukt ord som benyttes når skoleungdom som tar seg ett eller flere friår som er dekket av stønad fra Nav.
 
I motsetning til mange nyord fra fagfolk og journalister er årets ord en ungdomsspråklig nydanning. Utgangspunktet er òg uvanlig. Det er etatsnavnet Nav som altså har blitt til verbet å nave og substantivet naving.
 
 

Andre nyord i 2012

Året har også sett mange andre nyord. De mye omtalte lavkarbodiettene har gitt grobunn for det nye ordet grovkarbo, som dreier seg om inntak av grove kornprodukt i tillegg til mye grønnsaker og frukt.

 Topp 10 nyord fra 2012:

 

1. nave/naving

2. grovkarbo

3. bankunion

4. strømmetjeneste

5. smartskole

6. monsterløn/monsterlønn

7. halehelt

8. grexit

9. glanekø

10. karbonsko

På teknologifronten har strømmetjeneste fått fotfeste utenfor spesialistkretser. Strømming er norsk for det engelske ordet streaming. I år har tilbudet av enda flere strømmetjenester sett dagens lys, og ordet er nok på full fart inn i dagligspråket vårt.
 
I vår var det debatt om norske skoler i den digitale utviklinga. Her dukka ordet smartskole opp. Forleddet smart- har blitt mer og mer vanlig på norsk, og vi har tidligere sett det i nyord som smarthus og smarttelefon.
 
Et annet forledd som vi kjenner fra før er monster-. I år ble de høye lederlønningene debattert, og vi fikk nyordet monsterlønn. 
 
Et annet ord som er nytt av året er grexit, som er en forkortet sammenslåing av greask og det engelske ordet exit. Ordet kommer av spekulasjonene om Hellas kommer til å forlate eurosamarbeidet.
 
Ordet glanekø er også et nytt tilskudd til det norske ordforrådet. Dette ordet ble brukt i ulike medier om skuelystne bilister som bremser opp ved ulykker eller andre hendelser langs veien.
 
 
Kilde: Sprakradet.no