(StudentTorget.no):

Da de tre BI-studentene Nora Birgitte Røv, Kristin Vaag og Helle Bilov Jentsch skulle skrive bacheloroppgave sammen, ville de finne en samarbeidsbedrift som kunne tenke seg en gratis PR-kampanje, som de kunne basere bacheloroppgaven på. 
 
De henvendte seg til den profilerte bloggeren Hans-Petter Nygaard-Hansen i hanspetter.info for å spre ordet til potensielle samarbeidsbedrifter.
 
- Ved blogginnlegget oppnådde vi at arbeidsgivere kom til oss, og ikke omvendt. Vi fikk uventet stor respons noe som resulterte i at vi hevet listen og kravene til arbeidsgiver. Ikke nok med at vi skulle finne en arbeidsgiver hvor vi mente vi kunne bidra mest mulig, men vi kunne samtidig vurdere hvem som gi oss mest mulig, forklarer Helle. 
 
 

Tok ham på ordet

 
På PR- og kommunikasjonsledelse linjen ved Handelshøyskolen BI i Oslo skal studentene i grupper på tre utvikle en PR-kampanje på oppdrag fra en arbeidsgiver. Bachelor-gruppene har fått utdelt en faglig veileder som skal tilby veiledning til gruppen igjennom semesteret. Samarbeidsbedriften måtte de finne selv. 

 

ENGASJERTE: Nora (22), Kristin (22) og Helle (22) liker å tro at de kan påvirke, og enda bedre liker de å bevise det.

 

 
Valget om å henvende seg til hanspetter.info kom ganske naturlig. Hans-Petter har vært en synlig profil på PR-linjen siden starten av studiet, og har gjentatte ganger holdt foredrag ved faglige arrangementer. Sist delte han sine tanker og meninger om hvordan studenter kan synligjøre og posisjonere seg i den bransjen de beveger seg inn i. 
 
- Når en mann med hele seg viser et slikt engasjement og tro på sitt budskap, er det vanskelig å ikke bli smittet. Så hvorfor ikke ta Hans-Petter på ordet?  
 
De bestemte seg derfor å prøve når det virkelig gjaldt, og ble ikke overraskende møtt med positivitet.
 
- Hans-Petter er ikke kun en person med en posisjon i bransjen vi ønsket å henvende oss til, men han har samtidig et genuint ønske om at andre skal lykkes ved sitt arbeid. Forhåpentligvis vil det kanskje motivere og engasjere enda flere til å bidra på en slik måte overfor uerfarne studenter som vil opp og frem, sier jentene.
 
De henvendte seg kun til Hans-Petter og hans blogg. Selv om de ikke turte å drømme om det faktiske omfanget, tvilte de aldri på at det var veien å gå.
 

LES OGSÅ: Skriv masteroppgaven for en bedrift

 

«» fra første sekund

 
Responsen på bloggomtalen var definitivt en suksess. Over 30 bedrifter har henvendt seg, noe som resulterte i at jentene var i telefonsamtaler i flere timer allerede første dagen. 
 
- Innlegget har blitt lest av over 1000 personer med en viral spredning i alle sosiale medier. Vi var i kontakt med både små og store nasjonale og internasjonale selskaper. 
 
Dermed fikk de en utfordring å finne ut hvor de kunne bidra mest, og hvor de kunne lykkes. Valget landet på Hewlett-Packard (HP). 
 
- De var «på» fra første sekund. Etter en kjapp telefonsamtale fulgte de opp med en utfyllende mail. De gjorde seg tilgjengelige og responderte alltid kjapt. De ga oss to problemstillinger å velge mellom, og presenterte dem for oss i et møte førstkommende mandag.
 
Jentene ble imponert over hvor forberedt HP-personalet stilte, til tross for at de kun hadde en helg til å forberede seg. Ved siden av dette fikk HP mye god omtale fra de andre som hadde fulgt prosessen. 
 
- Mennesker har lett for å rakke ned, så når et selskap representerer så mye positivt i folks tanker - betyr det mye. HP-jentene ville virkelig, og det var helt tydelig for oss. Vi følte oss velkommen! 
 

LES OGSÅ: Slik velger du tema til masteroppgaven

 

Arbeidet begynner

 
- Vi liker å tro at vi kan påvirke, bedre liker vi å bevise det!
 
Nå gjenstår det å bevise det ved å skrive en god bacheloroppgave. Tre års pensumlære skal benyttes i praksis, og jentene har ulike fordypninger og kvaliteter som vil komme godt med i prosjektet. Gjennom studiet har de hatt anledning til å fordype seg innen ulike retninger. 
 
Kristin har fordypet seg i fagene kommunikasjon for ledere og organisasjon, bedriftsutvikling og faget kultur og kapital. Helle valgte fagene sosiale medier, kommunikasjon for ledere og organisasjon og strategisk merkevarebygging. Nora har tatt bedriftsutvikling, prosjektledelse og nyhetsjournalistikk. 
 
Gruppa har fått utdelt en faglig veileder som skal tilby veiledning gjennom semesteret. Samtidig vil de i tett samarbeid med HP Norge ta for seg en fire-stegs prosess som skal resultere i en velfungerende PR-kampanje.
 
Fristen for innlevering er 6. juni. 2013. Når bacheloroppgaven er levert og studietiden er over, har de tre studentene klare planer for fremtiden:
 
Nora vil satse på å få en relevant jobb og skaffe seg erfaring, med planer om master fra høsten 2014. Til høsten skal Kristin bygge på med økonomiske fag, og satser på å ta en master i management i London. Helle ønsker å skaffe seg relevant jobberfaring som kan gi retning for et eventuelt masterstudie. Hun vurderer også å søke sommerprogram i USA i retning av retorikk.  
 

LES OGSÅ: Om vi driter oss ut her, så stryker vi ikke