(StudentTorget.no):

Denne uken ble søknadsstatistikken til samordna opptakt lagt frem. Den viser rekordhøye søkertall, og de aller fleste studentene søker seg til urbane strøk. 

Finnmark er det minst populære fylket i valg av studiested, og hadde som landets eneste fylke flere studieplasser enn antall førstevalgssøkere. Oslo er den mest populære studentbyen med over tre søkere per studieplass.
 
 

Forstår ungdommen

 
I et intervju med Universitas sier Kunnskapsminister Kristin Halvorsen at hun ikke synes det er negativt at studentene trekker mot de store byene.
 
–At flere ønsker å studere i de store byene er et faktum som vi må forholde oss til. Det er veldig lett å forstå at ungdom vil flytte på seg. Det er viktig at ungdom har mulighet til å søke seg til de stedene som de mener er mest attraktive. Og det er bra at ungdommer har lyst til å oppsøke studiemiljøer som kan by på faglige utfordringer. Jeg gjorde jo det selv da jeg begynte å studere i Oslo, sier Halvorsen til Universitas.
 
–Så du vil ikke oppfordre flere til å søke høyere utdanning i distriktene?
 
–Jo, jeg vil absolutt oppfordre ungdom til å se på hvilke utdanningsmuligheter som ligger nære der de bor. Kanskje er mulighetene bedre enn det de tror. Men det er viktig at ungdom velger studier ut i fra deres interesser, samtidig som de styrer interessene litt ut i fra samfunnets behov.
 
 

Rekordhøye søkertall

 
Selv om Halvorsen ønsker flere søkere til distriktene, har hun ingen konkret tiltaksplan.
 
– Den planen er det hver institusjon som står for. De må tilby attraktive studier som holder høy kvalitet, sier Halvorsen.
 
Årets statistikk fra samordna opptak viser 11 5764 søkere, noe som er ny rekord i antall søkere. Dette er en økning på 6,6 prosent i forhold til i fjor. Halvorsen er svært fornøyd med årets søkertall, og mener at denne statistikken gir henne gode argumenter for å øke studiekapasiteten i de storbyene.
 
–Det er viktig at vi klarer å samarbeide med studieinstitusjonene om å gi plass til flest mulig av de som har søkt. I løpet av de siste årene har vi økt studiekapasiteten med over 7000 studieløp. Med årets søkertall har jeg veldig gode argumenter for å øke dette ytterligere. Og dette er jo en sak som flere departementer enn Kunnskapsdepartementet har interesse i.