(StudentTorget.no):

I den årlige universitetsrankingen QS gjør Universitetet i Bergen det spesielt skarpt i kategorien Earth & Marine Sciences. Mens de opplevde et fall på rankingen i fjorårets kåring, har universitetets marine forskning denne gang steget kraftig og blitt rangert som nummer 37 i verden. Rankingen blir gjennomført syvende året på rad, og har i år evaluert over 4000 fagområder ved høyere utdanningsinstitusjoner. Av disse ble til slutt 1117 institusjoner rundt omkring i verden rangert.

– Dette viser at fagmiljøene våre innen marin forskning er helt i verdenstoppen. Dette er viktige områder for UiB, for Bergen og for Norge og vi er derfor glade for at vi er så langt fremme på dette området, sier rektor Dag Rune Olsen.

Bortsett fra Universitetet i Bergen, er det bare Universitetet i Oslo som kan skilte med et fagområde med en så høy plassering i kåringen.

– Det er også kjekt at vi på flere av våre viktigste fagområder kommer bedre ut på denne rangeringen enn andre universiteter i Norge det er naturlig å sammenligne oss med, sier Dag Rune Olsen. 

I tillegg til det gode resultatet for den marine forskningen, kommer arkeologi og antropologi blant de 100 beste på sine fagområder, noe som må kunne sies å være en respektabel plassering i en global konkurranse. Begge disse fagområdene oppnådde lignende plasseringer i fjor.

Totalt blir ni fagområder ved UiB vurdert blant de 200 beste i verden. Dette antallet står med andre ord uforandret fra fjorårets kåring. Totalt blir UiB regnet som et eliteuniversitet på  21 av 46 områder.

Kåringen må smake ekstra godt for UiB, som har marin forskning som ett av sine viktigste satsningsområder for perioden 2016-2022. Universitetet i Bergen er det største marine universitetet i Norge, og forskningsmiljøet har røtter tilbake til havforskningen som ble gjort på Bergen Museum i det 19. århundre.

Rangeringen har også analysert over hundre millioner siteringer i vitenskapelige tidsskrifter, og Universitetet i Bergen gjør det spesielt godt også i den sammenhengen.

– Resultatene fra QS viser igjen at vi gjør det særs godt internasjonalt når man ser på gjennomslag av forskningen vår, målt i siteringer. Siteringer er så nært en kommer et objektivt mål på vitenskapelig kvalitet og vi er derfor svært glade for at vi gjør det veldig godt på dette feltet, sier rektor Dag Rune Olsen.