(StudentTorget.no):

De mest prestisjefylte universitetene i verden har, stort sett, vært de samme i flere århundrer. De britiske eliteuniversitetene Oxford og Cambridge har eksistert i henholdsvis 700 og 900 år. Den såkalte Ivy League blant amerikanske læresteder, omfatter velkjente universitetsnavn som Harvard-, Princeton- og Columbia University, og alle som en kan spore sin eksistens til tiden før Den amerikanske revolusjonen i siste halvdel av det 18. århundre. 

Med sin historiske tyngde, kan man spørre seg hvilken mulighet andre universiteter rundt om i verden har til å ta opp kampen med det gamle establissementet. En ny undersøkelse utført av avisen Times Higher Education, tyder imidlertid på at en ny global universitetselite vil kunne utfordre de gamle toppuniversitetenes hevdvunne posisjon.

Stadig bedre omdømme

Times Higher Education identifiserte først en gruppe bestående av 53 internasjonale universiteter med et godt omdømme, som man tror vil ha størst mulighet til å ta igjen de gamle universitetene.

Denne klyngen av fremadstormende universiteter inkluderer institusjoner fra 11 land spredt over Nord-Amerika, Europa og Asia-Stillehavsregionen. På tross av den geografiske spredningen, kan det likevel være greit å merke seg at amerikanske universiteter tar opp mer enn halvparten av de 53 plassene på listen.

Statistikeren Billy Wong er en av skaperne bak listen, og forklarer hvordan den ble til.

– Vi kartla siteringsfrekvensen og omdømmeratingen på åtte fagfelt blant de 980 universitetene som deltok i den siste utgaven av THE World University Rankings, sier Wong. -– Den avslørte at mens en del gamle travere som Oxford, Cambridge og Harvard har veldig godt omdømme og stort sett skårer høyt i alle fagdisipliner, ser man at en ny gruppe universiteter – ofte litt yngre institusjoner, som ofte gjør det bra i vitenskapelige disipliner – er i ferd med å vokse frem.

– Disse er det Times Higher Education kaller fremadstormende institusjoner, hvis vitenskapelige produksjon er eksepsjonelt god, noe som i mange tilfeller likevel ikke har påvirket omdømmeratingen. På lengre sikt spiller det uansett ingen rolle: disse universitetene er dyktige på det de driver med, og hvis de fortsetter å prestere bra, vil omdømmet deres etterhvert bare vokse og vokse, understreker Wong.

Samarbeid på tvers av disipliner viktig

Da Times Higher Education intervjuet noen av lederne for de fremadstormende universitetene, var mange av dem overbeviste om at et sterkt medisinfaglig fakultet, kombinert med en høy grad av forskningssamarbeid mellom fagfeltene, var hemmeligheten bak de gode resultatene. For eksempel gav viserektor Michael Spence ved Universitetet i Sydney uttrykk for at universitetets tunge satsning på forskningssamarbeid på tvers av fagfeltene, har gjort institusjonen attraktiv for anerkjente og ofte siterte forskere.

Ledere ved andre institusjoner på listen vektla for eksempel en satsning på internasjonale forskningsprosjekt som nøkkelen til suksess. Det som uansett er fellesnevneren for universitetene, ifølge Times Higher Education, er at de er innovative, forskningsdyktige og særdeles flinke til å skape internasjonale nettverk.

De ti mest lovende universitetene i verden

1. California Institute of Technology
2. Imperial College London 

3. ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich 
4. University of Chicago 
5. University of Pennsylvania 
6. University College London 
7. Johns Hopkins University 
8. Duke University 
9. Cornell University 
10. Northwestern University

(Kilde: Times Higher Education).