(StudentTorget.no):

Nå blir det opp til styret i Helse Nord-Trøndelag, og eierne Helse Midt-Norge, å følge opp vedtaket med nødvendige styrebeslutninger. Styret med styreleder Alf Daniel Moen i spissen har allerede signalisert at de ønsker en slik løsning.

NTNU bygger for tiden en unik legeutdanning i Levanger. De to første årene skal alle medisinstudentene gå sammen i Trondheim. Deretter drar 15 studenter hvert år til Levanger for å fullføre siste del av utdanningen der. Målsetningen er å skape en praksisorientert legeutdanning tett på pasienten, med færre forelesninger.

- Vi er veldig motivert og veldig glad for dette, sier direktør Torbjørn Aas i Helse Nord-Trøndelag.

Forelesning ikke det viktigste

- Vi gjør dette både for å sikre rekruttering til Nord-Trøndelag og for å fornye studiet og gjøre det mer pasientnært, sier prodekan Hilde Grimstad ved NTNUs Fakultet for medisin og helsevitenskap

Nord-Trøndelag er et fylke som innimellom sliter med å rekruttere leger til både kommunehelsetjenesten og sykehusene.

- Vi tror flere vil søke seg til legestillinger i Nord-Trøndelag når de har studert i Levanger, fortsetter Grimstad.

- Ny kunnskap viser at studenter lærer mer når de møter pasienter enn når de sitter på forelesning, sier prodekan Grimstad. Ved sykehusene i Nord-Trøndelag vil de få gode muligheter til nettopp det.

- Vi har hatt et ekstra godt samarbeid med Levanger gjennom mange år. Studentene er svært fornøyd når de har hatt praksis på sykehuset. Levanger er også rangert som et av de aller beste sykehusene for turnuskandidater. Sykehuset i Namsos har også et godt renomme, og er blant de fem sykehusene unge leger helst vil ha praksis ved, avslutter Grimstad.