(StudentTorget.no)

Avstanden mellom det som læres på skolen, og hvordan ting fungerer i praksis, er for stor. Det mener arbeidsgruppen bak Studentenes perspektivmelding. Rapporten ble lagt frem under NHH-symposiet i Bergen på torsdag. 

Studentene som har bidratt til rapporten kommer fra ulike studiesteder over hele landet, og har identifisert en rekke ting de mener må endres ved dagens utdannelsesløp, dersom man skal være i stand til å oppfostre kandidater med relevante kunnskaper til morgendagens arbeidsliv. Ett av de områdene studentene vektlegger i rapporten, er muligheten til å skaffe seg relevant arbeidserfaring gjennom studietiden.

Rapporten mener at næringslivet må få mulighet til å komme på banen og bidra til å gi studentene verdifull arbeidskompetanse. Perspektivmeldingen ser dette som grunnleggende dersom man skal forberede dagens studenter på morgendagens utfordringer.

– For at norske studenter skal være forberedt på den virkelighet de møter, etterlyser vi større samspill mellom arbeidslivet, utlandet og institusjonene i mellom. Den norske skolen må gå fra lukket til åpen og næringslivets rolle må gå utover utdeling av nøkkelbånd og kule drikkeflasker. Studentrådet mener at skolene bruker for få virkelighetsnære case i undervisningen og at det er rom for mer åpenhet med næringslivet, sier rapporten.

Studentene bak rapporten har også konkrete forslag til hvordan dette kan gjennomføres.

– Praktisk arbeid i form av internship kunne for eksempel ha vært en del av kursene i samarbeid med skolen, sier Kristian Horn Hellenes (24), som har ledet arbeidet med rapporten, til Dagens Næringsliv.

For å få flere bedrifter med på laget foreslår studentene å lokke med gulrot.


– Vi har sett på ulike måter for hvordan forslagene vi kommer med, kan implementeres på enklest mulig måte. Skattefradrag kan være et incentiv for private bedrifter til å engasjere seg mer når det gjelder ønsket vårt om mer praksis. Ideen er at man skal kunne gi bedrifter, som velger å samarbeide med høyere utdannelsesinstitusjoner om praksis, en fordel, forklarer Aksel Wilhelm Jebsen (23), til Dagens Næringsliv.

Utdanning i utakt

Studentene gir også norske utdanningsinstitusjoner på pukken for å være for defensive. Institusjonene er for lite dynamiske, ifølge studentene, og evner ikke å tilpasse utdanningsløpene til den rivende teknologiske utviklingen i dagens samfunn.

– Vi står midt i en banebrytende teknologisk revolusjon som utløser store samfunnsendringer og nye muligheter. Dette er ikke tiden for å være pysete. For å gripe mulighetene må vi være fremoverlente, og ta de tøffe valgene. Studentrådet mener at med så mye usikkerhet om fremtiden og den raske utviklingen vi ser i dag kan ikke skolesystemet holde seg til det tradisjonelle, skriver de i perspektivmeldingen.

Ett av disse tøffe valgene mener de er å satse på nye fagdisipliner.

– For at utdanningssystemet skal være best mulig forberedt på morgendagen må vi tørre å satse på nye fagdisipliner i mye større grad enn i dag. Konsernsjefen i Visma uttalte ifjor at han heller ansetter NTNU-studenter enn NHH-studenter, og begrunnet dette med at NHH-studentene har mangelfull og utdatert digital kompetanse, sier rapporten, og fortsetter:

– Vi mener at utdanningsinstitusjonene på mange områder er i utakt med tiden, både i form og innhold. Kunnskap som burde vært lært bort for ti år siden er ennå ikke en del av pensum.

I tillegg til satsningen på nye fagdisipliner, tar studentene bak rapporten til orde for en sterkere satsning på språkkunnskaper og internasjonalisering som en del av utdanningen, i tillegg til større muligheter for å kombinere ulike fag med hverandre under utdanningen, for slik å forbedre tverrfagligheten blant studentene.

Studentenes forslag

1. Nytt dannelsesfag som skal erstatte dagens ex.phil.-fag og lære studentene selvstendig tenkning.

2. Fagutveksling mellom ulike studiesteder og frie studiepoeng.

3. Nye og mer fleksible utvekslingskonsepter av kortere varighet.

4. Arbeidsrettet engelsk som obligatorisk fag etter første året på videregående samt større plass på universiteter og høyskoler.

5. Virkelighetsnær utdannelse med jevnlig dialog mellom studenter, akademia og næringsliv. Sistnevnte bør hyppig komme med forslag til nye kompetansemål samt gi reelle utfordringer.

6. Fleksibelt utdannelsesløp der studentene kan velge mellom å fordype seg mye i ett fag i semesteret, eller litt mindre i fem fag.

7. Skattefordel for arbeidsgivere som tilbyr relevante internships.

8. Redefinere klasserommet: Digitale verktøy må få en mer sentral rolle. Digitale forelesninger med internasjonale professorer kan la utdannelsesinstitusjonene fokusere på det de er best på.

9. Obligatorisk arbeidspraksis i de fleste studier.

10. Livslang læring som kan sikre arbeidstagere som til enhver tid kan tilpasse og spisse kompetansen. Incentivordninger for at flere skal ta videreutdannelse og tettere dialog mellom næringsliv og akademia.

Kilde:  Studentenes perspektivmelding «Hvordan surfe bølgen?»

 

Studenttilbud fra LensWay.

Lensway gir 15 % studentrabatt på alle linser og solbrillerI tillegg får du nå også solbrille fra det trendy merket Norr med på kjøpet (verdi 495,-) dersom du handler linser for minst 750 kroner. 

Les mer og handle her


Sjekk også ut disse studentrabattene:


- 8-10 % rabatt på Mac
- 15 % rabatt i butikk hos Vero Moda, se oversikt butikker
- Få Dagbladet pluss i 12 måneder for 1 krone uten noen forpliktelser
- IF Skadeforsikring - Norges billigste forsikring for studenter 18-25 år
- Norges billigste mobilabonnement for 3GB og 10GB
- Nelly.com gir 10 % rabatt
- Zalando.no gir 10 % rabatt
- Proteinfabrikken gir 15 % rabatt
- Nytelse.no gir 20 % rabatt
- Junkyard.no gir 10 % rabatt (gjelder også nedsatte varer)
- Les DN digitalt i fire uker for 1 krone
- Dustin Home hjemmeelektronikk med egne studentpriser