(StudentTorget.no):
Innenfor ulike lærerutdanninger på bachelor- og masternivå var det 830 flere studenter i 2016 enn i 2015. I tillegg var det en økning innenfor praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) på 24 prosent – eller 740 studenter. Samtidig tok 1 020 flere lærere videreutdanningstilbud.

Regjeringens satsing på videreutdanning for lærere gjennom Lærerløftet kan ha medvirket til økningen fra 5 160 i 2015 til 6 175 lærere på slike videreutdanningstilbud i 2016, skriver SSB. Antallet studenter på ulike lærerutdanninger økte med om lag 1 000 studenter per år fra 2011 til 2013, deretter har studentantallet økt med over 2 000 per år fra 2013 til 2016.

Det er også flere som velger å ta høyere utdanning. Høsten 2016 var det totalt 289 000 studenter i høyere utdanning i Norge eller studenter fra Norge i utlandet, en økning på 5 900 studenter fra året før.

Tallene fra SSB viser også at kvinner fremdeles utgjør majoriteten av studentene her i landet. Av 288 000 registrerte studenter i 2016, var over 172 000 av dem kvinner, mens 116 000 var menn, sammenlignet med henholdsvis 134 000 og 88 000 ti år tidligere. Kvinneandelen er høyest i de eldste og yngste aldersgruppene. I pedagogikk- og lærerutdanningene utgjør kvinner hele 73 prosent av studentene.