(StudentTorget.no):

De siste fem årene har rundt 1750 studenter årlig reist ut i Europa med Erasmus-stipend i lomma. Slike utvekslingsopphold er typisk for ett semester, i noen tilfeller to.

Det siste året har imidlertid utviklingen skutt til himmels. I 2016 dro hele 2248 studenter ut: En økning på intet mindre enn 27%, noe som sørger for ny norsk Erasmus-rekord. Erasmus+ er EUs program for utdanningssamarbeid, og Norge deltar fullt og helt i programmet.

Tyskland mest populært

Tyskland er en av Norges viktigste handelspartnere, og myndighetene har lenge ivret for at flere norske studenter skal studere i landet. Nå ser det ut til at de omsider har fått viljen sin. Tyskland er det reisemålet Erasmus-studenter er mest gira på å reise til, med 335 studenter. Det gir en oppgang på 32% fra 2015, og er ny rekord. Storbritannia og Frankrike utgjør de øvrige pallplasseringene, mens Spania og Nederland kommer på de påfølgende plassene.

Hildegunn Grindheim studerer mastergrad i geovitenskap ved Universitetet i Bergen. Våren 2016 var hun Erasmus-student på universitetet i Bremen.

– Et semester i Tyskland fristet for å lære mer hverdagstysk. Nå kan jeg tysk mye bedre, og jeg har internasjonal erfaring. Så jeg tror at jeg stiller sterkere på arbeidsmarkedet senere, sier Grindheim.

NHO: – Veldig bra!

I NHO jubler man over tallene, og kompetansedirektør i NHO er hjertens enig med Grindheim.

– Det er veldig bra at flere realfagstudenter reiser ut. Studentene vil på denne måten utvikle viktig dobbeltkompetanse: realfagskompetanse kombinert med språk- og kulturkompetanse, sier Turmo.

– Tyskland er nå vår største handelspartner. Det er derfor svært gledelig at flere norske studenter velger gode tyske studiesteder, legger han til.

NHO har 3500 medlemsbedrifter med et konkret behov for tyskspråklige medarbeidere. For å sette dette tallet i perspektiv, innebærer det at hver syvende NHO-bedrift ønsker tyskkunnige medarbeidere. Medarbeidere med språk- og kulturkompetanse er helt avgjørende for norsk eksportevne, ifølge Turmo.

– Internasjonal kompetanse og erfaring er viktig for norsk næringsliv. Slike medarbeidere er svært verdifulle. Kultur- og språkkompetanse kombinert med annen fagkompetanse kan ha avgjørende betydning for virksomheters internasjonale konkurranseevne, sier Turmo.

Også Vidar Pedersen, avdelingsdirektør på SIU (Senter for internasjonalisering av utdanning), er tilfreds med utviklingen.

– Nå ser vi at norske studenter gjenoppdager Europa, ikke minst Tyskland og de andre store EU-landene. Dette er en veldig positiv utvikling, sier Pedersen, som har analysert ferske tall fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

Færre studenter over dammen

I fjoråret dro totalt 6900 studenter på utenlandsopphold i forbindelse med studier, en prosentvis økning på 6%. Men tallenes tale er klar: Det er Erasmus-ordningen som står for hele økningen.

Hvorfor kommer denne formidable Erasmus-økningen akkurat nå? Det er det mange og sammensatte grunner til, mener Pedersen.

– Økonomiske faktorer spiller helt klart inn. At den norske kronen faller, betyr at det blir dyrere å studere i land som USA, hvor skolepenger ligger høyt og levekostnadene ikke er spesielt lave. I en slik situasjon framstår Europa som mer fristende for mange, sier Pedersen.

Tallene for studenter som drar til USA har ligget stabilt de fire siste årene. Årlig har cirka 1450 tatt et utdanningsopphold over dammen. I 2016 falt tallet til 1181, en nedgang på hele 18%. Det skal like fullt bemerkes at De forente stater fremdeles er største mottakerland av norske studenter generelt, fulgt av Australia, Storbritannia og Tyskland. Dette bildet har vært uendret over mange år, det nye nå er at Australia er i ferd med å innhente USAs ledelse. Samtidig ser man også at europeiske land øker i popularitet.

– Nedgangen for USA er beklagelig, men ikke veldig overraskende sett i lys av valutasituasjonen, sier NHOs Are Turmo.

 

Europa-stipend

I motsetning til hvordan situasjonen er i USA, tar ikke de fleste land – med unntak av Storbritannia – høye skolepenger, påpeker Pedersen.

Erasmus står i en særstilling. Med en Erasmus-avtale mellom et norsk og europeisk lærested, er det ikke lov å kreve skolepenger. I tillegg til Erasmus-stipend får studenten vanlig støtte fra Lånekassen. Erasmus-stipendet er på 350 eller 400 euro i måneden, avhengig av hvilket land du reiser til. Vi snakker altså om minst 3000 kroner ekstra i måneden.

– Erasmus-stipendet er et solid tilskudd. Reiser du til land utenfor Europa, får du ikke slik støtte. Og samtidig må du ofte betale dyre skolepenger i tillegg, sier Pedersen.

Teknologene mest reisevillige

Studenter innen økonomisk-administrative fag utmerker seg som de mest ivrige Erasmus-studentene. I 2016 gjør særlig to fagområder et kraftig byks på statistikken: Teknologi og realfag.

Hildegunn Grindheim er én av realfagstudentene som fant veien til Europa i 2016. Hun forteller at Institutt for geovitenskap ved UiB er internasjonal orientert, og både informerer og motiverer studentene til å ta et utvekslingsopphold utenlands.

En tidligere undersøkelse fra SIU viser at nettopp støtte på studieprogramnivå er avgjørende for å lykkes godt med studentmobilitet. 

– Fagtilbudet var veldig annerledes i Bremen enn her på UiB. Jeg tok blant annet et emne i krystallografi, som ikke tilbys her. Det var helt nytt, veldig interessant og lærerikt, forteller Grindheim.

Hun tok også et emne i tysk språk, i tillegg til andre geovitenskapelige emner.

– Jeg ga meg selv en mental utfordring ved å velge å studere utenlands ett semester. Selv om Tyskland er nært Norge, er det veldig annerledes å bo og studere der enn være på ferie. Jeg har lært mye om meg selv. Jeg har blitt sterkere som person. Og jeg har fått venner fra mange land, sier Hildegunn Grindheim.

Fakta

• Aldri før har så mange norske studenter dratt på utvekslingsopphold utenlands. I 2016 dro 6900 studenter.
• Stadig flere velger Erasmus-stipend og drar til Europa. I 2016 dro 2248 studenter ut. Erasmus utgjør nå en tredel av alle som drar ut på utveksling.
• Tyskland er aller mest populært Erasmus-land i Europa.
• USA er stadig størst mottakerland for norske utvekslingsstudenter, men tallet synker markant i 2016.
• Reiser du på Erasmus+ studieopphold, kan du få et månedlig stipend på 350 eller 400 euro avhengig av hvilket land du reiser til. Dersom du reiser på praksisutveksling får du 100 euro ekstra per måned.
• Hele 35.000 norske studenter har reist ut i Europa med Erasmus-stipend siden Norge kom med i det europeiske utdanningssamarbeidet for 25 år siden (1992).
• Det europeiske utdanningssamarbeidet startet i 1987, og i år markeres 30-årsjubileet over hele Europa. Erasmus+, som er navnet på dagens europeiske samarbeidsprogram, dekker hele utdanningsløpet: barnehage, skole, opplæring, høyere utdanning og voksnes læring.

test - utdanning i utlandet