(StudentTorget.no):

En ny landsdekkende arbeidsmarkedsundersøkelse viser at en av to angrer på utdanningsvalget sitt.

1600 ledere og 1000 arbeidstakere har svart på undersøkelsen som er utført av Respons Analyse og bemannings- og rekutteringsselskapet Proffice. 

Undersøkelsen viser ikke bare at mange gjerne skulle valgt annerledes med tanke på utdanning, men også at en fjerdedel jobber med noe som de ikke er utdannet til.

- Hvorvidt det er frivillig at man ikke jobber med noe som er relatert til utdannelsen, eller om det er fordi man fortsatt venter på drømmejobben vites ikke, men tallet er uansett høyt. Når vi samtidig vet at halvparten av alle ansatte gjerne hadde studert noe annet hadde de kunnet velge på nytt, er det også sannsynlig at en god del rett og slett har forlatt den yrkesretningen de pekte ut for seg selv i sin tid, sier direktør i Proffice, Stein André Haugerud.

 

Unge har ikke relevant jobb

Det er spesielt arbeidstakere under 35 år som oppgir at at de har en annen jobb enn det de er utdannet til. 

Undersøkelsen viser at mange drømmer om ingeniøryrket om de skulle velge utdanning på nytt. 17 prosent av de spurte svarer at de ønsker å studere til å bli ingeniør. Ingen andre studieretninger er like populære. 

Blant menn er det 28 prosent som ville valgt ingeniørutdanning, mens kvinneandelen er på 8 prosent. På andreplass kommer økonomiutdanning med 9 prosent, på tredje håndverkerutdanning med 8 prosent.

Undersøkelsen viser at de aller fleste, 75 prosent, begrunner studievalget med interesse for fagfeltet. Deretter kommer trygg jobb grunnet behovet for arbeidskraft innen dette feltet (30 prosent), og på tredjeplass muligheter for høy lønn (19 prosent).