(StudentTorget.no):

I år er det ikke en eneste kvinne som har søkt på masterprogrammet i teknologisk ledelse som er utviklet i samarbeid mellom NTNU i Trondheim og Norges Handelshøyskole i Bergen.
 
– Det er spesielt i år at det ikke er en eneste kvinnelige søker for 2013. Studiestart er 29. januar, og selv om søknadsfristen har gått ut, er vi åpne for studiesøknader fra kvinner, sier Tove Krokstad, programkoordinator for studiet Master of Technology Management til Teknisk Ukeblad.
 
 

Flere kvinnelige ledere

 
Styreleder for MTM-programmet Oddbjørn Bruland stiller seg undrende til at ingen kvinner vil ta teknisk lederutdanning. 
 
– Vår erfaring er at kvinner har stor positiv innflytelse på programmet gjennom sine bidrag i diskusjoner og gruppearbeid. Vår bekymring er derfor også basert på hvordan fraværet av kvinner vil påvirke programmet, forklarer han.
 
I en studie de gjennomførte ved NTNU for noen år siden, forteller Krokstad at det viste seg at mange kvinnelige sivilingeniører ønsket å få lederposisjoner. Tall fra SSB viser at andelen kvinnelige ledere har økt fra 38 til 42 prosent i løpet av de siste årene. Det er flest kvinnelige ledere i privat sektor, og de er som oftest mellomledere.
 
MTM-programmet er et executive videreutdanningsprogram hvor opptakskravet er at du allerede har en mastergrad fra før, sivilingeniør/siviløkonom, eller tilsvarende og minst 5 års arbeidserfaring. Hun sier at det derfor handler om hvorvidt yrkesaktive kvinner blir spurt og oppfordret til å søke lederjobber av sine kolleger og overordnede.
 
– Nå er det blitt mer normalt at menn tar ut permisjon for å være med barn. Men spørsmålet er om organisasjonene har vent seg til dette og ser på kvinner som lederkandidater, sier hun til Teknisk Ukeblad.
 

LES OGSÅ: Skolene som produserer flest toppledere