(StudentTorget.no):

Fristen for å søke høyere utdanning gjennom Samordna Opptak (SO) for høsten 2014 går ut tirsdag 15. april.
 
Gjennom SO kan du søke opptak til 43 høgskoler og universiteter i Norge. I tillegg kommer alle de private skolene, men disse opererer med egne frister og søknadsprosesser.
 
Har du fremdeles ikke bestemt deg for hva du skal søke på til høsten, finner du utfyllende informasjon om alle studier i Norge på Studievalg.no
 
I år er det også flere nye og spennende studietilbud å velge mellom. Se oversikten lengre ned i saken. 
 
 

Poenggrensene kan variere 

Fjorårets 117 159 søknader var ny rekord i antall søknader til høyere utdanning gjennom SO. Dette førte også til at riften om de mest populære studiene ble stor.  Ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) var det eksempelvis hele 383 søkere som kjempet om 20 studieplasser på årsstudiet i Økonomi og ledelse.
 
For å vurdere mulighetene for å komme inn på førstevalget ditt kan du regne ut hvor mange poeng du har. Poenggrensene angir den med lavest poengsummen som kom inn i opptaket, og fjorårets grenser kan indikere hvordan du ligger an. En poenggrense er aldri bestemt på forhånd, men avgjøres av flere faktorer, som for eksempel antall søkere, poengsummen til de ulike søkerne og endring i antall studieplasser. Poenggrensene kan derfor variere fra år til år. 
 
Dersom det ser lite sannsynlig ut å komme inn på førsteprioriteten, er det uansett ikke nødvendig å endre på prioriteringsrekkefølgen, ettersom du automatisk vil bli vurdert på andrevalget ditt.
 
 
Slik beregner du poengsummen din:
 
Karakterpoeng + realfagspoeng + språkpoeng + kjønnspoeng + poeng for opptaksprøver
 
= Skolepoeng
 
+ tilleggspoeng
 
+ alderspoeng
 
= Konkurransepoeng
 
 
Skolepoeng er den poengsummen du har før tilleggspoeng og alderspoeng er lagt til. I kvote for førstegangsvitnemål er det denne poengsummen du konkurrerer med.
 
Konkurransepoeng er den poengsummen du får etter at tilleggspoeng og alderspoeng er lagt til. I den ordinære kvoten konkurrerer alle søkerne med konkurransepoengene sine.
 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet


Her er høstens nye studietilbud:

 
 
Sykepleie med spesialisering i anestesisykepleie, intensivsykepleie eller operasjonssykepleie, master
Technoogy and Operations Management, master
Naturgassteknologi, master
Ny rammeplan for lektorprogrammet
 
 
Farmasi, master
Arkitektur, master
Industriell kybernetikk
Global Manufacturing Managment, master
Chemistry, master
Globalization, master
Likestilling og mangfold, årsstudium
Filmvitenskap, årsstudium
Medievitenskap, årsstudium
Film- og medievitenskap, årsstudium
Musikkvitenskap, årsstudium
 
 
Nye ingeniørutdanninger i Bodø og Mo i Rana
 
 
Paramedic, bachelor
Fysioterapi, master
Journalistikk, master
 
 
Informasjonssikkerhet, erfaringsbasert master
 
 
Elkraftsystemer, bachelor
Simulering og visualisering, master
Internasjonal business og markedsføring, master
 
 
Karriereveiledning, masterstudium
Lektorutdanning i norsk
 
 
Bærekraftig landbruk, master
Helsesøsterutdanning, videreutdanning for sykepleier
Jakt, fiske og naturveiledning (anvendt økologi), årsstudium
 
 
Økonomi og administrasjon, master
Sport Management, master
Engineering Logistics, master
 
 
Bergen og Trondheim:
 
Journalistikk, bachelor
Kreativ markedskommunikasjon, bachelor
Prosjektledelse, fagskolestudium
Digital markedskommunikasjon, fagskolestudium  
 
Oslo:
Ledelse og servicestrategi, bachelor
Ernæring, bachelor
Ernæring og helse, årsenhet
Marketing, master of science
 
 
Åtte ulike lektorutdanninger for lærere
Sosiologi, årsstudium
Fransk, årsstudium
Markedsføring og ledelse, bachelor
 
 
Skuespill, bachelor
Prosjektledelse av kultur og kreative næringer, bachelor
 
 
Årsstudium i offentlig rett
Yrkesfaglærer, bachelor
Ledelse, MBA
Samfunnsvitenskap, bachelor
Spesialsykepleie, master
 
 
Branningeniør Y-vei
Barnehagelærer, deltid
 
 
Lektorutdanning i naturbruk, master
 
 
Avansert sykepleie deltid
Fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø, master*
Teknologiledelse, master*
Ledelse av teknologi og innovasjon, master*
 
* Venter på godkjennelse fra Nokut og/eller departementet.
 
 
Grunnskolelærerutdanning, deltidsstudier
 
 
Arktisk anlegg, bachelorstudium i byggingeniør
Forurensingsbiologi, bachelorgrad.
 
 
Italiensk, årsenhet
Portugisisk, årsenhet
Kristendom, kultur og læring, bachelor
 
 
Scenografi, master
Barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap, master
Spesialpedagogikk, master
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13, deltid
 
 
Intelligente systemer, bachelor
Applied computer science, master
 
 
Band (utøvende musikk), årsstudium
 
 
«Sports and outdoor tourism», årsstudium
«Sport Managment», bachelor
 
 
The composing musician, master 

 

Kilde: Listen er hentet inn av DN.no, og tar sikte på å vise frem nye tilbud på offentlige universitet og høgskoler – og hos noen av de største private aktørene. Listen kan inneholde mangler.