(StudentTorget.no):

For de fleste studenter er studielånet den viktigste inntektskilden for å dekke alminnelige utgifter til livsopphold. Men dersom du jobber fulltid eller har oppsparte midler som gjør at du ikke er avhengig av studielånet – så bør likevel benytte deg av det, i følge Dag Jørgen Hveem, som er høyskolelektor og ekspert i privatøkonomi ved Handelshøyskolen BI.
 
Hveem forklarer at studielånet har markedets beste utlånsrente på lån uten sikkerhet, og det derfor kan være smart å bruke det til investeringer eller som egenkapital til boligkjøp.
 
– Studielånet er svært gunstig. Det renteberegnes ikke i studietiden, mens studenten får innskuddsrenter på tilsvarende beløp. (…) Skulle det vise seg at man ikke trenger pengene, er det bare å innfri lånet når man er ferdig med studiene, sier Hveem til DinSide.no.
 
 

Flere muligheter

Avhengig av størrelsen på studielånet og avkastningen på sparekontoen, kan du tjene 15 000 – 20 000 kroner i løpet av fem års studier. Dersom man følger normal studieprogresjon vil også 40 prosent av studielånet bli gjort om til stipend.
 
Spareavtale i aksjefond kan også være et alternativ dersom du er komfortabel med en høyere risiko. 
 
– For noen vil dette være aktuelt, kanskje med litt av midlene. Som grunnlag for en slik plassering bør man gjennom en egnethetsvurdering i banken sin. Da er det viktig å være oppriktig overfor banken og flagge eventuell usikkerhet angående hvilken risiko man tåler eller ønsker, og hvilken tidshorisont man har, sier Hveem.
 
Agnes Bergo, daglig leder i Pengedoktoren anbefaler alle som har inntekt om å sette deler av studielånet inn på en BSU-konto. Dette lønner seg vel å merke kun hvis man skatter minst 4 000 kroner i året.
 
– Dersom studenten jobber, anbefaler jeg BSU på det sterkeste. Da får de 20 prosent av sparebeløpet på opp til 20 000 kroner tilbake i form av redusert skatt. I realiteten bidrar staten med 4000 kroner i form av redusert skatt, sier Bergo til DinSide.no.
 

LES OGSÅ: Slik bruker du pengene fra Lånekassen smart