(StudentTorget.no):

Selvangivelsen for inntektsåret 2015 er tilgjengelig for alle skattebetalere på Altinn.no. Men selv om skjemaet ser ferdig ut, må du sjekke tallene nøye.
 
Som student endrer livssituasjonen seg ofte raskt. Dersom du har blitt boligeier eller forelder det siste året må du selv passe på å få de fradragene du har rett på. 
 
Det første man bør sjekke er om lønnen som er oppført i selvangivelsen faktisk stemmer med inntekten i 2015. Det er ikke uvanlig at studenter har flere arbeidsgivere i løpet av et år, og det er viktig å sjekke at alle inntekter er oppført. Dersom dette beløpet er for lavt, risikerer du tilleggsskatt. 
 
Det er også viktig å passe på at du får de fradragene du har krav på. Alle fradragene er nemlig ikke forhåndsutfylt i selvangivelsen. 
 

LES OGSÅ: Lei av å være blakk? Lær deg å spare

 

Kostnader til utdanning

Viktige frister

30. april: Frist for å endre og levere selvangivelsen

30. april: Frist for å søke om utsatt leveringsfrist på selvangivelsen

10. august: Klagefrist for juni-oppgjøret

I utgangspunktet får man ikke fradrag for kostnader til å oppnå en bestemt kompetanse eller grad, for eksempel grunnutdanning, videreutdanning, spesialisering osv. Men kostnader du har til å holde ved like en utdanning, og/eller til å holde deg à jour med utviklingen i faget, er fradragsberettiget hvis du bruker utdanningen til å oppnå inntekt.
 
Er du arbeidstaker, er det i tillegg en forutsetning for fradragsrett at du er i et arbeidsforhold hvor utdanningen er relevant, for eksempel vedlikehold av et flysertifikat hvis du er yrkesaktiv som flyger.
 
Du har rett til fradrag for kostnader direkte knyttet til utdanningen, som for eksempel undervisningsavgift, semesteravgift, eksamensavgift og skolebøker. Disse kostnadene inngår i minstefradraget (post 3.2.1), dersom du velger minstefradrag i stedet for fradrag for faktiske kostnader (post 3.2.2).
 
 

Student og pendlerfradrag

Dersom hovedgrunnen til at du bor borte fra foreldrehjemmet er studier, regnes du ikke som pendler, selv om du har en deltidsjobb ved siden av studiene. Men om du for eksempel i sommerferien tar heltidsarbeid på studiestedet, og derfor bor borte fra hjemmet på grunn av arbeidet, har du krav på pendlerfradrag i denne perioden.
 

LES OGSÅ: Studentbudsjettet som holder

 

Kostnader til doktorgrad

Når du tar doktorgrad, har du rett på fradrag for utgifter i forbindelse med trykking, reising og doktorgradsmiddag.
 
For doktorgradsmiddag etter disputas kan du trekke fra inntil 23 940 kroner, men maks 1 197 per kuvert (satser for inntektsåret 2015), dersom du ikke kan dokumentere høyere kostnader.
 
Fradraget gjelder kun for middagen til veiledere, opponenter og liknende. Det gis ikke fradrag for mat til familie og venner.
 
Fradragene for kostnader til doktorgrad kommer i tillegg til minstefradraget.
 
Fradraget føres i selvangivelsens post 3.3.7 Andre fradrag. Fradraget må kunne dokumenteres med kvitteringer og navneliste over deltakerne hvis skattekontoret ber om det.
 

SE VIDEO: 5 ting du må vite når du skal inn på boligmarkedet

 

Boligsparing for ungdom (BSU)

Hvis du har innbetalt sparebeløp på BSU-kontoen din, har du krav på fradrag i skatten med en viss prosent av innbetalt beløp. Det er maksimalgrenser for årlig sparing og samlet sparebeløp på kontoen.
 
BSU-fradraget gis til og med det året du fyller 33 år. For at du skal ha krav på fradraget, må banken din ha meldt til Skatteetaten at du faktisk har satt inn penger før utgangen av året. Du må også ha så høy inntekt at skatten er stor nok til å trekke BSU-fradrag. Hvis du ikke har så høy inntekt, faller fradraget bort.
 
Hvis banken din har meldt inn fradraget til Skatteetaten, finner du den på en egen linje under "Foreløpig beregning av skatter og avgifter" på nest siste side i selvangivelsen din. Hvis fradraget ikke står i selvangivelsen, må du be banken sende melding om beløpet til Skatteetaten.
 
Sats for skattefradrag: 20,0 %
Maksimalt årlig sparebeløp: 25 000 kr
Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen: 300 000 kr
 
(Disse satsene gjeder for inntektsåret 2015)
 
 

Finn ALLE fradrag

Det finnes også en rekke andre fradrag som kan gjelde for deg, som rentefradrag og særfradrag for enslige forsørgere. For en komplett oversikt over hvilke fradrag som gjelder for akkurat deg, se Skatteetatens Fradragsveileder.
 
 
(Kilde: Skatteetaten.no)
 

Klikk her for å se studentrabatter i Norge