(StudentTorget.no)

Bruken av snus har økt kraftig i Norge de siste årene, mens røyking blant ungdommen fortsetter å synke. Dette skaper nye problemstillinger innenfor tobakksforskningen.
 
Stipendiat Elisabeth Larsen ved Statens Institutt for Rusmiddelforskning (SIRUS) skal i disse dager forsvare sin doktorgrad om psykologiske aspekter ved ungdom som snuser. Hun har blant annet kommet frem til at de som bruker tobakk er mindre tilbøyelige til å ta høyere utdanning. 
 
- Sammenlignet med ikke-brukere, hadde snusere noe lavere ambisjoner om å ta høyere utdannelse - men ikke så lave som hos røykerne, sier hun til Aftenposten.
 
Det ble også gjort en undersøkelse blant førsteårsstudenter av begge kjønn som var etablerte snusere. Der kom det frem at det var det én ting som hadde betydning for om de ville fortsette å bruke snus: a
 
- Blant unge voksne snusbrukere var oppfatninger om helsefaren ved snusing avgjørende for motivasjonen til å fortsette å snuse, sier Larsen i en pressemelding.
 
Studien viste at desto sterkere forventninger snusebrukerne hadde om at bruk av snus kunne medføre helseproblemer som kreft, jo mindre motivert ble de til å fortsette å bruke snus.
 
- I et forebyggingsperspektiv representerer snuserne en utfordring. Forskningen viser at det er en relativt liten risiko for å få kreft når man sammenligner med røyking, faktisk mindre enn mange later til å tro, sier Larsen.
 
Hun mener også at mange snuser fordi de har brukt snus til å slutte å røyke, og har dermed sannsynligvis redusert sin helserisiko.
 
 

Statistikk om snusvaner:

  • Andelen ungdomsskoleelever som røyker ble halvert fra 2001 til 2005. Nedgangen fortsatte fra 2005 til 2009, men var ikke like stor.
  •  Bruken av snus økte stort fra 2005 til 2009 hos begge kjønn. 
  • I 2012 brukte 25 prosent av menn i aldersgruppen 16-24 år snus daglig, og 11 prosent brukte snus av og til. Til sammen brukte 36 prosent snus i ulik grad.
  • 14 prosent av unge kvinner brukte snus daglig og 8 prosent brukte av og til.
  • Snus er ikke like helseskadelig som røyk, men fører til minst like sterk avhengighet av nikotin.
 
Kilder: Aftenposten, via Statistisk sentralbyrå og Statens institutt for folkehelse
 

LES OGSÅ: Studenter blir lykkeligere av å drikke