En amerikansk undersøkelse viser at jo fullere innboksen din er, jo mer stresset blir du.

 

I dag sendes det ut 247 milliarder e-post om dagen, og den økende mengden utgjør et stadig større stressmoment i arbeidshverdagen din.

Det er analysefirmaet Harris Interaktive som melder om at grensen for stressfølelsen går ved 50 e-post om dagen. 

2000 personer deltok i undersøkelsen og hele 94 prosent fant at 50 e-post markerte skillet mellom et håndterbart antall e-poster og følelsen av å drukne i sin egen innboks.

Kun 6 prosent av de spurte antok å takle mer enn 50 e-post om dagen, og 1 av 5 innrømmet å være stresset av e-postmengden de mottok daglig.

Sjansen er større for å oppleve stress og bekymring dersom du har Iphone, grunnet tilgjengeligheten til egen innboks hele døgnet. Her viser undersøkelsen at 2 av 5 ikke rekker å ta for seg alle henvendelsene.

Kilde: Aftenposten