Hva gjør en adjunkt

Adjunkt er stillingsbetegnelsen for en lærer eller førskolelærer i det norske skolesystemet som har bestått eksamen av en lavere grad fra universitetet eller høgskole med praktisk-pedagogisk påbygning.

Adjunktstatus kan også oppnås for de med treårig lærer- eller førskolelærerutdanning med minst ett års godkjent tilleggsutdanning fra høgskole eller universitet eller annen likeverdig utdanning med pedagogisk påbygning.

Arbeidsoppgaver
Som adjunkt kan man undervise på alle trinn i grunnskolen, i folkehøgskolen, ved videregående skoler, eller drive voksenopplæring og opplysningsarbeid av forskjellig slag. Som adjunkt er det å ta hensyn til elevers ulikhet viktig, og man må kunne styrke ulike mennesketyper etter deres behov og kompetanse. I tilfeller hvor enkeltelever har mangelfull kompetanse eller evner er det lærerens oppgave å tilrette læreplanen slik at den forståes av alle. Arbeidshverdagen som lærer er derfor kompleks, og består i å håndtere ulike situasjoner i skolehverdagen, i alt fra fagutvikling, undervisning og mobbing.

En adjunkt må:
- Ha et godt faglig grunnlag for undervisning i sentrale emner ifølge de aktuelle fagplanene for grunnskole og videregående opplæring

- Ha et godt fagdidaktisk grunnlag for å kunne legge til rette for elevers læring og kjennskap til aktuelle læreplaner for fag i grunnskole og videregående opplæring

- Ha et godt pedagogisk grunnlag for å møte utfordringer i dagens skole og for å reflektere over egen undervisningspraksis

- Ha erfaring med planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning fra både grunnskole og videregående opplæring.

Personlige egenskaper - Adjunkt

Som adjunkt må man takle oppgaver og utfordringer raskt og du må kunne tale for deg foran en forsamling med gode undervisningsegenskaper. Det er en fordel å kunne omgås og forholde seg til mange mennesker samtidig og man må også være i stand til å endre og variere undervisningsopplegget fra år til år. Allsidighet, spontanitet og menneskelighet er nøkkelegenskaper for adjunkten.

Utdanning / kompetansekrav - Adjunkt

Adjunktkompetanse oppnås ved å ta en av følgende utdanninger: 1. 4-årig allmennlærerutdanning. 2. Bachelorgrad fra universitet eller høyskole med fagkrets som er godkjent for arbeid i skolen, og godkjent praktisk-pedagogisk utdanning (1 år). 3. Likeverdig godkjent utdanning fra inn- eller utland.

Etterutdanning
Adjunkt med opprykk er en stillingsbetegnelse for lærere i det norske skolesystemet som har fem års utdannelse på universitets- eller høyskolenivå.

Studievalg.no - Relaterte studier til Adjunkt


Jobbmuligheter - Adjunkt

KarriereStart.no - Adjunkt

KarriereStart.no - Stillingsannonser Adjunkt

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Adjunkt

Lønnsnivå - Adjunkt

Minstelønnen i læreryrket varierer fra 328 300 til 518 000 kroner, avhengig av hvilken utdanning, kompetanse og erfaring du har (Kilde: GNIST 2011).

Mer informasjon / linker

www.utdanningsforbundet.no

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner

Sykepleierstudent på 2. eller 3. året?

Akershus Universitetssykehus søker deg som har lyst på sommerjobb innen pleietjenesten i de somatiske divisjoner/klinikker.

Vi har sommervikariater av varighet på fire uker eller mer, og har behov for vikarer med ulik kompetanse og fagbakgrunn. Les mer om våre stillingene her

Sjekk ut disse studentrabattene:

- 8-10 % rabatt på Mac
- 15 % rabatt i butikk hos Vero Moda, se oversikt butikker
- Få Dagbladet pluss i 12 måneder for 1 krone uten noen forpliktelser
- Norges billigste forsikring for studenter 18-25 år
- Norges billigste mobilabonnement for 3GB og 10GB
- Nelly.com gir 10 % rabatt
- Zalando.no gir 10 % rabatt
- Proteinfabrikken gir 15 % rabatt
- Nytelse.no gir 20 % rabatt
- Junkyard.no gir 12 % rabatt (gjelder også nedsatte varer)
- Les DN digitalt i fire uker for 1 krone
- Dustin Home hjemmeelektronikk med egne studentpriser
- Lensway gir studentrabatt: 10 % på linser og 15 % på solbriller