(StudentTorget.no):

Både private og offentlige rådgivningstjenester melder om økt pågang og «paniske tilstander» blant unge frem mot 15. april, skriver Dagens Næringsliv.
 
Smart Karriere, som eies av Jobzone, er nå i ferd med å utvide virksomheten for å bli den første landsdekkende private rådgivingstjenesten innen utdanning og karriere.
 
– Vi har fått mer å gjøre. Tradisjonelt har det vært pengesterke og ressurssterke foreldre som har betalt for dette, og det har gjerne vært konsentrert rundt Oslo vest og Bærum. Nå opplever jeg at det kommer flere fra andre distrikt, sier rådgiver Trude Kvammen Ekker i Smart Karriere til DN.no.
 
Geir Lauvdal er leder av Rådgiverforum-Norge, som organiserer 1700 rådgivere. Han forteller at han blir «litt lei seg» når unge vil betale 5000 kroner for studierådgivning.
 
– Da føler jeg at vi har sviktet litt. Vi kan jo si at de ville fått de samme rådene hos oss, men det hjelper ikke. Vårt dilemma i det offentlige er dette med tid, vi føler vi mangler tiden til å sette oss ned, sier Lauvdal, som også jobber som rådgiver ved Mandal videregående skole. 
 
Han tror det økende behovet for rådgiving kommer av de stadig flere valgmulighetene. Trude Kvammen Ekker tror at presset om å lykkes også er en medvirkende årsak til den store etterspørselen. 
 
– (…) I en tid der alt er mulig og det er mye fokus på det perfekte livet, føler mange unge at de må innfri og ta ut sitt potensial. Samtidig har studiemulighetene økt, og jeg tror dette tilsammen gjør at flere kommer til oss, sier Kvammen Ekker til DN.no.