(StudentTorget.no):

I Samordna Opptak blir karaktersnittet ditt regnet om til karakterpoeng. Deretter blir andre poeng lagt til.
 
Skolepoeng er den poengsummen du har før Samordna Opptak har lagt til tilleggspoeng og alderspoeng. I kvote for førstegangsvitnemål er det denne poengsummen du konkurrerer med.
 
Konkurransepoeng er den poengsummen du får etter at tilleggspoeng og alderspoeng er lagt til. I den ordinære kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
 
 

Slik regnes poengsummen din:

Karakterpoeng
= Skolepoeng
 
= Konkurransepoeng
 
 
(Kilde: Samordna opptak)
 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet