(StudentTorget.no):

De fleste vil én eller annen gang i løpet av livet stille seg det samme spørsmålet: Hva skal jeg studere?
 
Det kan oppleves som skremmende å skulle finne et studie man vil satse på.
 
Vi spurte derfor tre studenter hva de la mest vekt på da de valgte utdanning, og om de ble påvirket av noen eller noe i forkant av valget.  
 
 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet