(StudentTorget.no):

Kan du fortelle litt om hvordan studieforløpet ser ut?

Det som går igjen er at man må få godkjent arbeidskrav for å kunne gå opp til eksamen. Første året er alle disse arbeidskravene knyttet opp mot forberedelser til feltarbeidet man skal utføre på vårsemesteret. 3. og 4. semester er dette skriftlige oppgaver som må leveres inn der temaet for oppgaven varierer, men er knyttet opp mot temaet for eksamen. Eksamensform varierer, og vi har både muntlige eksamener og skriftlige skole- og hjemmeeksamener.

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

Mitt inntrykk er at fagene varierer i vanskelighetsgrad, ut ifra hvilke kunnskaper man har fra før. Utviklingsstudier er såpass tverrfaglig at fagene sklir inn og over i hverandre, og man vil derfor forstå mer av ett fag dersom man leser flere temaer/fag samtidig. Personlig synes jeg at geopolitikk og samfunnsvitenskap har vært mest krevende hittil, på grunn av alle detaljer og teoretikere man må holde styr på.

Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha før man begynner på utviklingsstudier?

Man trenger ingen forkunnskaper for å gå utviklingsstudier. Det er derimot en fordel å ha hatt påbygg i engelsk på vgs siden mye av pensum er på engelsk, i tillegg til å ha fulgt med på nyheter og hva som har skjedd i verden, eventuelt ha arbeidet i eller med en bistandsorganisasjon eller liknende. Det er ikke et krav, men det kan gjøre studiehverdagen litt lettere.

Les også: Slik lyktes Rosa med utviklingsstudiene

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

førsteåret har man ganske mye forelesninger, og det er ganske vanlig å lese litt hver dag dersom man skal henge med. andreåret er det kun 2 forelesninger i uken, og det kreves derfor store mengder egenlesning. Normalt tror jeg er å lese enten et par timer hver dag eller sette av et par fulle dager i uken til å lese, i tillegg til kollokviegrupper der man diskuterer pensum.

Studentbarometeret

Hva drikker man på studentfesten?

- Øl

Hvor reiser man i sommerferien?

- Interrail/hjem til mor og far

Hva ser man på TV?

- Urix

Hva trener man?

- Friluft

Hva gjør man på fredagskvelden?

- Sitter på studentpuben

Hvem er man i vennegjengen?

- Den som alltid drikker for mye

 

Hvor «krevende vs. sosialt» oppfattes studiet?

Klassen jeg går i har et utrolig godt klassemiljø. Vi er kun 36 studenter på trinnet, og det oppfattes derfor som en vanlig klasse. Dette skaper både en hyggelig og god studiehverdag, da det er enkelt å finne andre å lese/diskutere pensum med, i tillegg til at vi ofte møtes utenfor studietiden for sosiale sammenkomster.

Hva skulle du ønske at du visste før du startet på studiet?

Jeg kunne ønske jeg hadde sett litt mer på nyheter og fulgt mer med i media.

Les også: Hvordan få jobb innen utviklingsarbeid

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres

Arbeidsformen varierer fra hvert semester. 3. semester hadde vi 4 temabolker med hver sin skriftlige innleveringsoppgave som arbeidskrav, med avsluttende 5 dagers hjemmeeksamen og muntlig, der vi tok for oss temaer fra alle 4 bolker. Nå, i 4.semester, har vi 3 nye temabolker. Det som er annerledes nå, er at hver temabolk har en egen eksamen i tillegg til arbeidskrav som var likt i høst. Første bolk hadde vi en ny 5 dagers skriftlig hjemmeeksamen, mens de to siste har vi 4 timers skriftlig skoleeksamen. Første klasse vurderes med en feltoppgave basert på feltarbeidet studentene gjorde på en 5-7 ukers periode og en avsluttende muntlig eksamen.

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Det er mulighet for utveksling både 4. og 5. semester. Skolen har gode tilbud og samarbeid med skoler over hele verden, i tillegg til at du kan velge skoler utenfor dette tilbudet så lenge du får fagene godkjent. Fordelen med å gå et såpass tverrfaglig studie, er at antall fag som kan bli godkjent er veldig mange. På trinnet mitt er det studenter i blant annet Mexico, Hawaii, Uganda, San Fransisco, Argentina , Australia og England.

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

På grunn av få forelesninger er dette veldig lett. Du har 3/5 fulle arbeidsdager tilgjengelig så lenge du klarer å kombinere jobb med strukturert lesing.

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere utviklingsstudier?

Jeg vil virkelig anbefale utviklingsstudier! Det er godt miljø, utrolig lærerikt og interessant. Det passer perfekt for deg som ikke helt vet hva du vil, eller planlegger å jobbe med mennesker, politikk, et læreryrke, o.l. Hvis man er usikker går det også an å gå et årsstudium, der du får en liten innføring i hva bachelorgraden går ut på, i tillegg til at du får reist til et utvalgt land for å gjøre feltarbeid i 5-7 uker i februar-mars. Jeg mener alle burde vite mye av det vi lærer her på utviklingsstudier for å forstå litt mer av hvordan verden henger sammen, og hvorfor verden er som den er i dag.

Beskriv til slutt studiet med tre ord!

Interessant, en øyeåpner og engasjerende!