(StudentTorget.no):

Onsdag offentliggjorde Samordna opptak årets tall fra opptak til høyere utdanning. De viser en økning på fem prosent fra 2010.

I år har 108.600 søkere søkt opptak til høyere utdanning via Samordna opptak, omtrent 5200 flere søkere enn i fjor. Økonomi og administrasjon er blant studieretningene som går mest frem fra fjoråret med en økning på 12, 9 prosent. Også Informasjonsteknologi med en økning på 12, 2 prosent går kraftig frem. 
 
Daglig leder i Samordna opptak, Bente Ringlund Bunæs, forklarer økningen til høyere utdanning de fem siste årene i stor grad kan forklares med større ungdomskull.
- Justert for større ungdomskull har søkningen til høyere utdanning vært stabil de siste årene. Økningen i søkertallene er stor sett et resultatet av «yngrebølgen», sier Ringlund Bunæs til Aftenposten.

Også Idrettsfag og Samfunnsfag øker, med henholdsvis 16, 9 og 10, 4 prosent. Dette kan for øvrig også forklares med fagfeltenes nye studier.

Realfagsstudier øker med 8, 6 prosent fra i fjor, mens teknologiske fag øker med kun 1, 7 prosent fra 2010. Lærerutdanningene går frem med 3, 4 prosent, og de 5-årige integrerte lærerutdanningene øker mest. Antall søkere til helsefagene øker samlet sett med 4 prosent.

Økning finner vi også innenfor Eiendomsmegling og Business, og Handelshøgskolen BI opplever en fremgang på 11, 4 prosent fra fjoråret.

Tallene fra Samordna opptak viser også at kjønnsfordelingen holder seg stabil fra 2010 hvor 59, 1 prosent av søkerne var kvinner, til årets 59, 4 prosent.

Kilde: Aftenposten