Høyskolen Kristiania fikk tidligere i høst svar fra NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) om at høyskolens søknad om Master i Ledelse ved Institutt for ledelse og organisasjon ble godkjent. Den nye mastergraden vil ha oppstart høsten 2017.

Det nye masterstudiet skal vektlegge endringer og prosesser i organisasjoner som er knyttet til ledelse. Hovedtemaene omhandler styring og ledelse som virkemidler, endring og utvikling som kontekst, utøvelse av ledelse og metodefag.

– Dette studiet vil ikke bare utdanne deg til leder, men også til veldig mange andre stillinger. Du vil lære å forstå, analysere og gjennomføre prosjekter i organisasjoner og bidra til endringer, understreker Ladegård.

Sterkt faglig team

Hun forteller videre om et sterkt faglig team med høy kvinneandel, der alle forsker og publiserer aktivt innenfor det de skal undervise i.

Instituttleder ved Institutt for ledelse og organisasjon på Høyskolen Kristiania, Helene Sætersdal, er svært fornøyd med de positive tilbakemeldingene fra NOKUT, og takker alle som har vært involvert.

– Det er et svært faglig sterkt team som skal undervise i denne masteren, og faglig tyngde og kvalitet står sentralt i studiet.

Master i Ledelse vil undervises i Oslo og ha oppstart høsten 2017.