Du er her: StudentTorget / Livsstil / Frivillig arbeid / Slow Food

 
Slow Food

Skrevet av:Per Chr. Bakken

Sist endret 04.10.2006

Slow Food er en internasjonal ikke kommersiell bevegelse som startet som en reaksjon på den raske og standardiserte maten. Medlemmene har fokus på at slowfood skal være god, ren og rettferdig.

Slow Foods filosofi handler om å ta seg tid. Vi ønsker å verne om livets små gleder, og dyrke gledene ved et godt måltid i selskap med andre.
Slow Food er ikke en protestbevegelse, men mennesker som sammen kombinerer nytelsen ved et godt måltid med et bevisst ansvar overfor miljø og produksjonen av mat.


Vi takker Marit Mogstad i Slow Food Oslo som har informasjon om hva studentene kan bidra med i Slow Food.


RELATERTE ARTIKLER: | Den Norske Turistforening | Røde Kors |
Fremtiden i våre hender |


STUDENTTORGET STILTE DISSE SPØRSMÅLENE:


Hva kan dere tilby av oppgaver for interesserte studenter?

Med alle matskandalene som har vært i Norge er det mye ungdom kan være med å sette fokus på. Industriell matproduksjon sikrer slett ikke alltid matvaresikkerhet. Hvordan behandler vi dyr som ales opp for å bli til mat? Hva med kjøtt som smaker supergodt, men som kommer fra dyreslag som ikke produserer kjøtt "effektivt nok". Tømmer vi havet for fisk for å få den billig nok? Det industrialiserte jordbruket står for en stor prosent av den forurensningen som ødelegger jorda. Skal vi godta det? De norske matvarekjedene har for ensidig fokus på pris. De mangler ofte fagkunnskap om hvor maten kommer fra og om produksjonen er bærekraftig. De må kunne reklamere mer for økologisk og rettferdig mat. De unge Slow Food medlemmene kan sette fakta om de n maten vi spiser på dagsorden - på en mer direkte måte! Det er stort rom i Slow Food for å utvikle ideer om hva som kan fremme god, ren og rettferdig mat i Norge og resten av verden.

Hvorfor skal en motivert og interessert student velge nettopp dere?

Mat og matkvalitet angår oss alle. Bærekraftig matproduksjon, fornuftig bruk av jord og vann henger sammen. Vi har en plikt overfor oss selv og overfor fremtidige generasjoner til å bevare biologisk mangfold, jobbe for matvaresikkerhet og videreformidle kunnskap om mat.Har dere noen eksempler på at praksis/frivillig arbeid hos dere har ført til konkrete jobber eller yrkesvalg for studentene?
Flere av våre medlemmer er blitt tilknyttet arbeidsgivere relatert til mat, matvaresikkerhet og matproduksjon. Ofte er det også den andre veien: Idealister som bevarer håndverket i matproduksjon og tar vare på lokale spesialiteter – selv om Mattilsynet helst vil de skal bli "moderne", har hatt god støtte i at Slow Food fremhever verdien av det de gjør og sørger for at flere vet om produktene deres.


Helt til sil slutt -
Har dere noen gode råd til dagens studenter vedrørende det å engasjere seg i frivillige organisasjoner?

Organisasjonsjobbing knytter nettverk, kunnskap og kontakter. Det har stor verdi for din egen læring og det teller på Cv-en din. Som kommende jobbsøker gir det deg en praksis å referere til.

nettside: slowfood.no