Du er her: StudentTorget / Livsstil
Den Norske Turistforening
 
Turistforeningen

Skrevet av:Per Chr. Bakken

Sist endret 21.11. 2006

Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftslivsorganisasjon med over 210.000 medlemmer tilknyttet 58 lokale medlemsforeninger over hele landet. DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier.

DNT-ung er ungdomstilbudet til DNT, og har to kategorier: skoleungdom 13-18 år og student 19-26 år. DNT fjellsport er en annen gruppe, men har ikke noe aldersinndeling. DNT har ca 58 medlemsforeninger med 20 DNT-unggrupper (flere har en eller annen form for ungdomstilbud) og 23 DNT Fjellsportgrupper

I vår artikkleserie om nytten av frivillig arbeid i forhold til studenter så er Turistforeningen i fokus denne gangen.
Vi takker Marie Brøvig Andresen i DNT ung som har informasjon om hva studentene kan bidra med i Den Norske Turistforeing.


RELATERTE SAKER: | Røde kors | Slow Food |Fremtiden i våre hender |

STUDENTTORGET STILTE DISSE SPØRSMÅLENE:

Fortell kort om hva ditt lag har som hovedoppgave?
DNT ønsker å få ungdom ut på tur, enten sammen med egne venner eller organisert gjennom tilbudet DNT har. Hva kan dere tilby av oppgaver for interesserte studenter

DNT og medlemsforeningene ønsker engasjerte ungdommer som kan være med å arrangere turer og kurs for egen alder, eldre, yngre ungdommer eller barn. I tillegg trengs det folk som hyttevakter, jobb på betjente hytter i sesongene, dugnadsarbeid i form av merking av stier og vedlikehold av hytter, til diverse utvalg o.l.Hvorfor skal en motivert og interessert student velge nettopp dere?
DNT kan tilby en omfattende og grundig turlederutdanning på ulike nivå, samt tilbyr mange ulike kurs innen fjellsport. I tillegg er det en spennende organisasjon med lange tradisjoner som har tilbud for alle aldre, som også har stor troverdighet og godt omdømme i befolkningen.

I tillegg er den grunnleggende motivasjonen hos alle medlemmene friluftslivet og gleden ved å være ute på veldig mange ulike nivå.Har dere noen eksempler på at praksis/frivillig arbeid hos dere har ført til konkrete jobber eller yrkesvalg for studentene?
Det er svært mange av de som jobber frivillig hos oss som velger yrkesveien på bakgrunn av den erfaringen, kurs, interessen de har fått gjennom DNT. Dette kan være lærere (folkehøyskole, friluftslivsfag, høyskole osv), guider, instruktører, reiseliv o.l.Helt til sil slutt -
Har dere noen gode råd til dagens studenter vedrørende det å engasjere seg i frivillige organisasjoner?
For det første gir det inspirasjon og motivasjon å engasjere seg i noe en er interessert i.
I tillegg er det veldig positivt å ha frivillig arbeid ved siden av studiene på cv-en, man får god erfaring på ulike felt som styrearbeid, organisasjon og organisering, samt et godt nettverk, utvidet kompetanse og mye glede!Nettside:
http://www.turistforeningen.no
Aktuelle saker:
Frivillige organisasjoner