Du er her:
StudentTorget / Livsstil / Frivillig arbeid / Fremtiden i våre hender
Fremtiden i våre hender
 
Fremtiden i våre hender

Skrevet av:Per Chr. Bakken

Sist endret 21.11. 2006

Fremtiden i våre hender har som oppgave å bidra til en mer rettferdig global fordeling, og langsiktig miljøansvar. Også kalt Bærekraftig utvikling. Det innebærer ikke minst et oppgjør med det herskende økonomiske vekstdogme og det tilhørende økonomiske systemet.

I vår artikkleserie om nytten av frivillig arbeid i forhold til studenter så er Frentiden i våre hender i fokus denne gangen.Vi takker Steinar Lem i FIVH som har informasjon om hva studentene kan bidra med i Fremtiden i våre hender.


RELATERTE SAKER: | Røde kors | Slow Food|Den Norske Turisforening |


STUDENTTORGET STILTE DISSE SPØRSMÅLENE:


Fortell kort om hva ditt lag har som hovedoppgave?

 

Hva kan dere tilby av oppgaver for interesserte studenter?

Hvorfor skal en motivert og interessert student velge nettopp dere?

 

Har dere noen eksempler på at praksis/frivillig arbeid hos dere har ført til konkrete jobber eller yrkesvalg for studentene?

Helt til sil slutt - Har dere noen gode råd til dagens studenter vedrørende det å engasjere seg i frivillige organisasjoner?

 

 

Her er det Steinar Lem i Fremtiden i våre Hender har å fortelle:


Framtiden i våre hender har lokallag basert på frivillighet -
Blindern FIVH og i praksis Ås FIVH er studentlag, et stykke på vei
lagene i Bergen og Trondheim også.

 

Av og til har vi studenter innom Informasjonssenteret i Oslo som
birar til arbeidet her, det har vært mer sekretæraktige funksjoner og
det har vært mer politisk arbeid: En student hadde en stund ansvar for kampanjen mot salg av tropisk tømmer i Norge.


Vi vil avgjort råde studenter til å engasjere seg i frivillig arbeid
- dels fordi de personlig og yrkesmessig vil tjene på å utvide sin
horisont utover det faglige, og dels fordi at hele framtiden vår er
avhengig av at de økologiske krisene, som global oppvarming, finner
løsninger.


 

Nettside:
http://www.fivh.no
Aktuelle saker:
Frivillige organisasjoner