Brønnoperatør komplettering

Om yrket, jobb, utdanning og lønn

 
   
 
StudentTorget.no
 
Illustrasjon
- Se alle yrkesbeskrivelser - Se ledige stillinger
- Se studier og skoler - Alt om karriere og jobbsøking
Se aktuelle arbeidsgivere - Alt om utdanning og studievalg

 

Yrket presenteres av:

Hva gjør en Brønnoperatør komplettering

Komplettering er et viktig redskap for ferdigstilling og optimalisering av en brønn for produksjon.

Vanlige arbeidsoppgaver for brønnoperatøren i komplettering:

  • operere utstyr som skal installeres i oljebrønnen
  • montere, teste, installere, vedlikeholde og reparere deler for brønnkomplettering
  • planlegge og dokumentere arbeidet


Etter at boring er utført, skal brønnen klargjøres for produksjon. Arbeidet foregår etter strenge retningslinjer og må utføres på en måte som ivaretar helse, miljø og sikkerhet ( HMS)

Brønnoperatøren har direkte kontakt med borelederen, som er den øverste ansvarlige.

En brønnoperatør må kunne arbeide planmessig, rasjonelt og nøyaktig. Du må kunne samarbeide med andre i en arbeidsgruppe, men du må også kunne jobbe selvstendig. Gode kommunikasjonsevner er viktig. Ettersom arbeidet utføres i et internasjonalt miljø er engelskkunnskaper er en fordel.

 

 

Utdanning / kompetansekrav - Brønnoperatør komplettering

Utdanningsløpet er fireårig, hvorav to år er opplæring i bedrift:

Videregående trinn 1 (Vg1): elektrofaget eller teknikk og industriell produksjon
Videregående trinn 2 (Vg2): brønnteknikk

To år opplæring i bedrift: brønnfaget, komplettering 

 

 

Jobbmuligheter - Brønnoperatør komplettering

KarriereStart.no - Temaside Brønnoperatør komplettering

KarriereStart.no - Stillingsannonser Brønnoperatør komplettering

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Brønnoperatør komplettering

 

 

Takk til / Kilder

 

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner