Fortell hvordan du angrep et nytt fag/semester

Tidlig i indøk-studiet, ble jeg en del av en studiegruppe, hvor alle hadde høye ambisjoner og ikke minst var moro å jobbe sammen med. Dette samarbeidet fungerte svært bra, og fulgte meg gjennom de tre første semestrene, før masteroppgaven startet.

Indøk-studiet legger opp til mye prosjektarbeid i grupper, og jeg mener det er en forutsetning at man finner de personene man jobber godt sammen med-, men også trives sosialt sammen med.

Jeg fulgte samme oppskrift gjennom hele studietiden min. Få oversikt over hva som skal gjøres, og legg en plan ut i fra dette.

I gruppen min, valgte vi å arbeide «vanlige arbeidsdager», gjerne fra 08-16, og opplevde at dette i hovedsak var tilstrekkelig for å holde oss frempå og slippe skippertakene frem mot innlevering.

Selvfølgelig ble det enkelte lange dager frem mot eksamen osv, men grunnlaget som var lagt, gav oss en følelse av at vi hadde kontroll over fagstoffet.

 

Hva gjorde du når du ikke studerte?

Jeg var gjennom hele studietiden aktiv i linjerelaterte aktiviteter, og var blant annet leder av Karrieredagen på UiA og for Indøk Sør, linjeforeningen for Indøk Grimstad.

Dette var en veldig fin arena for det sosiale, men det gav også verdifull erfaring i team- og prosjektarbeid.

Ellers, jobbet jeg på Apotekergaarden (restaurant/bar) i helger og ved behov.

Den tiden som da var igjen, ble brukt på trening, samboeren min, og selvfølgelig venner og familie.

Det er nå en gang slik at døgnet bare har 24 timer, så jeg opplevde at planlegging var nøkkelen for å få hverdagen til å gå opp.


 

Hvordan forberedte du deg inn mot eksamen?

Da er vi litt tilbake til viktigheten av godt samarbeid med gruppen din.

Grunnlaget som ble lagt gjennom strukturert arbeid over tid, gjorde at forberedelser frem mot en eksamen handlet om å få kontroll over alle detaljene som man gjerne ikke hadde vektlagt i like stor grad gjennom prosjektarbeidet.

Det å jobbe smart, tror jeg er nøkkelen til suksess.

Lag deg gjerne et kompendium som samler det viktigste fra pensumet, og arbeid videre ut fra dette.

Kompendiet kan man samles om å lage i gruppen. Da er det selvsagt viktig at alle er i samme båt, og deler kunnskapen sin etter beste evne.

Svært få jobber best alene, når det er flere ti-talls artikler og bøker som skal læres!

 

Har du noen verktøy, studieteknikker eller apper du vil anbefale nye studenter å sjekke ut?

Jeg har god erfaring med bruk av OneDrive, for deling av fagstoff/prosjektarbeid. Ikke minst, muligheten til å arbeide i samme dokument.

Man får hele tiden oversikt over arbeidet til de andre i gruppen, og kan komme med kommentarer/spørsmål fortløpende, for å slippe omfattende redigering og så videre i sluttfasen.

Når det gjelder studieteknikker, vil jeg koke det ned til 3 punkter, som summerer det jeg har skrevet ovenfor:

• Jobbe strukturert
• Jobbe sammen i team
• Jobbe smart


 

Hvor har veien gått etter studietiden?

Gjennom kontakter fra studietiden, ble jeg anbefalt hos Sopra Steria som business consultant. Sopra Steria er en nasjonalt ledende kompetansebedrift innenfor IT, digitalisering og forretningsrådgivning.

Rekrutteringsprosessen var relativt omfattende.

Heldigvis, har den tverrfaglige forståelsen av business og det tekniske i Indøk-studiet på UiA, gitt meg de verktøyene som skulle til for å komme gjennom nåløyet.

Jeg har blitt en del av et graduate-program, som Sopra Steria har hvert år for nyutdannede.

Det er et år med masse sosiale aktiviteter og kursing, parallelt med kundeoppdrag, noe som gir oss nødvendig kunnskap og trygghet for å bli selvstendige konsulenter i løpet av det første året.

Jeg føler meg privilegert som fikk lov til å starte i et så anerkjent selskap. I tillegg, har de et verdisyn som jeg synes er veldig bra, gjennom Power of Sharing og følelsen av at alle blir sett og hørt, uavhengig av stillingsbeskrivelse.

Det å starte i ny jobb har vært spennende, men også utfordrende. Allerede etter 2 uker med kursing, fikk jeg mitt første oppdrag hos Forskningsrådet, hvor jeg skal bistå i en anskaffelsesprosess.

Det er MASSE man ikke kan etter 5 år på skole, men Indøk gir en grunnforståelse som bidrar til en lettere inngang i jobben din.

Jeg vil også benytte anledningen til å anbefale alle å sjekke ut Graduateprogrammet og selvfølgelig søke hos oss!

Sopra Steria ble for øvrig også nylig kåret Norges beste arbeidsplass.


 

Har studiet gitt deg noen kunnskaper som har vist seg å komme godt med senere i livet?

En hel masse!

Først og fremst føler jeg at jeg sitter igjen med en svært verdifull verktøykasse for å lykkes i arbeidsmarkedet.

Den sosiale biten, med å samarbeide i grupper og drive linjeforeningsarbeid, har gitt masse erfaring, og ikke minst, den faglige delen, hvor Indøk har vist seg å være veldig relevant som konsulent.

Som nevnt, er man langt fra utlært som nyutdannet, så om jeg skulle pekt på den viktigste kunnskapen er det at studiene «lærer deg å lære», altså ta opp ny kunnskap på tvers av fagfelt på en effektiv måte.