(StudentTorget.no): 

Leder for Norsk Studentorganisasjon (NSO), Ola Magnussen Rydje, var invitert til å tale studentenes sak under NHOs årskonferanse. Han benyttet anledningen til å sette fokus på det han mener er en overflod av ensformige studietilbud, og faren for synkende kvalitet i undervisningen.

I dag finnes det godt over 4000 studietilbud i Norge. NSO-lederen mener institusjonene driver med «villedende markedsføring» i kampen om studentene og pengestøtte. Med fag som «energi og miljø» og «music management», påpeker Rydje at det i dag er fritt frem å kalle et studie for hva som helst, selv om navnet ikke representerer innholdet.

- Basert på navnet, skulle man tro at studenter på energi og miljø fordyper seg i en grønnere fremtid eller klimautfordringene, eller at music management-studentene studerer plateindustrien. Virkeligheten derimot, er mer den at energi og miljø betyr sivilingeniør med fagspesialisering i sterk strøm, at music management egentlig er en ganske klassisk økonomiutdanning, sier Rydje.

- Studietilbud som dette, er det vi kaller villedende markedsføring, og en åpenbar mis-match mellom forventninger til studiet og virkeligheten studenten faktisk møter.
Ønsker færre studietilbud

Debatten om det høye utvalget av studietilbud har rast lenge, og NHO-sjef Kristin Skogen Lund ønsker at det kuttes i antall studietilbud, og heller får inn studier samfunnet har behov for.

- Alle kan ikke studere det samme, sa Skogen Lund i en pressekonferanse tidligere denne uken.

Rydje påpeker at det er 39 institusjoner i landet som tilbyr en økonomi og administrasjonsutdanning. Det tilsier i snitt to utdanninger innen det samme faget per fylke. Både Rydje og Skogen Lund er enige om at det vil gå utover kvaliteten i utdanningen hvis alle studiestedene skal undervise i det samme.

- Vi er nødt til å spørre oss om vi har en tilstrekkelig intellektuell kapasitet til å smøre ressursene våre så tynt utover fjøla som det vi gjør i dag. For resultatet av å smøre tynt utover, er at mange små og fragmenterte fagmiljøer ikke holder god nok kvalitet.
 


– Universiteter og høgskoler har begynt å dyrke opium

Rydje retter skarp kritikk mot utdanningssektoren, og sammenligner kampen om profitt med opiumsproduksjonen i Afhganistan.

- Trenden i dag er altså det at flere og flere universiteter og høgskoler har begynt å dyrke opium. Ikke fordi det er dét samfunnet har et behov for at vi gjør, men fordi de tjener rått med penger på det!

I dag får universiteter og høgskoler statlig pengestøtte etter hvor mange studenter, og etter antall studiepoeng de produserer. Studentlederen påpeker at institusjonene masseproduserer de samme fagene og spesielt økonomifag fordi de er billige i drift. Han mener at problemet ligget i at profitt skapes i form av kvantitet og ikke kvalitet.

- Man kan stappe 300 studenter inn i en forelesningssal og likevel få penger av staten, så lenge studentene står på eksamen uavhengig av hvilken karakter de får.
Etterlyser bedre samarbeid i sektorene

Studentlederen etterlyser en nasjonal plan for å bedre organiseringen i utdanningssektoren, mer engasjement fra politikere og at næringslivet jobber tettere med institusjonene for å skape utdanning som kan dekke behovet i fremtidens arbeidsmarked. Han påpeker at kvaliteten i utdanningen i Norge må bli langt bedre om landet skal kunne konkurrere på internasjonalt nivå.

Rydje avsluttet sitt foredrag med et spark til næringslivs- og samfunnstoppene i form av et rim.

- For virkeligheten i dag er at alle vil ha mer, men ingen vil dele. Nå er det nok, vi må trenden kvele. Det er kvalitet og en nasjonal plan som skal ligge til grunn, så stopp for helvete, dette kappløpet mot bunn!


 

LES OGSÅ: Vil kutte i studietilbudet i Norge