(StudentTorget.no):

Mye av pensumlitteraturen ved universiteter og høyskoler i Norge er engelskspråklig, men nesten en tredjedel av norske studenter sliter med å forstå fagpensum på engelsk. Det viser undersøkelser fra 2013 gjennomført ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.
 
 

- Engelskundervisningen på videregående er for dårlig

 
Førsteamanuensis Glenn Ole Hellekjær ved UiO forklarer at hovedutfordringen for engelskundervisningen i Norge er at den ikke klarer å utfordre elevene, i alle fall ikke på de høyeste trinnene i den videregående skolen.
 
- Norsk skole krever i dag for lite av vanlige og flinke elever i engelsk. Dermed stopper læringen opp, sier Hellekjær til Aftenposten.
 
Masterkandidat ved UiO Elise Arnsby legger frem bekymringsverdige resultater i sin ferske masteroppgave. 
 
- Engelskundervisningen på videregående er for dårlig. Undervisningen fokuserer for lite på leseferdigheter og læringsstrategier. Dermed stiller norske studenter med et dårlig utgangspunkt når de skal lese engelsk fagstoff på høyere utdanning, sier Elise Arnsby.
 

LES OGSÅ: Dette faget mangler i norske økonomiutdanninger

 

Engelsk som undervisningsspråk gir resultater

 
Et funn fra Hellekjærs undersøkelser viser at fullført engelsk programfag, altså fem ukentlige timer i engelsk over to år, slett ikke hadde noen positiv innvirkning på elevenes leseferdigheter.
 
En metode som gir gode resultater i fremmedspråklæring er undervisning og pensumlitteratur på fremmedspråket i ikke-språkfag som for eksempel historie eller religion. Dette kalles CLIL-undervisning (Content and Language Integrated Learning) og utgjør ifølge Hellekjær en reell utfordring for elevene.
 
- Det at CLIL-undervisning gir bedre leseferdigheter, mens et større timetall i engelsk programfag ikke fører til dette, setter søkelyset på innholdet i og ambisjonsnivået for undervisningen i engelsk programfag, skriver Hellekjær i Fremmedspråksenterets tidsskrift Communicare.
 

LES OGSÅ: Vil ha flere norske studenter i utlandet

 

Ikke bra nok tilbud i Norge

 
- Det er et helt klart behov for bedre engelskundervisning i videregående skole. Det er nødvendig dersom norske studenter skal bli flinke nok til å håndtere dagens internasjonale studievirkelighet, sier Arnsby.
 
Noen elever ser ut til virkelig å ta ansvar for egen språklæring ved å dra utenlands. Ifølge tall fra Lånekassen velger stadig flere nordmenn å ta deler av eller hele videregående i utlandet, der all undervisning foregår på engelsk eller et annet fremmedspråk. 
 
For elever i videregående som ønsker å ha engelsk som undervisningsspråk i Norge, så er undervisningsprogrammet International Baccalaureate Diploma Programme (kjent som IB-linje) et alternativ til det norske systemet. For øyeblikket finnes det 21 skoler i Norge som tilbyr dette programmet, men et fåtall av disse er rene internasjonale skoler der de fleste av lærerne har engelsk som morsmål. 
 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet