(StudentTorget.no):

Det er i dag vedtatt endringer i opptaksforskriften for høyere utdanning. Dette innebærer blant annet at det blir forsøk med karakterkrav på flere studier i høyere utdanning og økt krav i matematikk til realfagstudier.
 
Tilleggspoeng for jenter, såkalte jentepoeng, fjernes også fra halvparten av de studiene ved NTNU som hittil har hatt slike tilleggspoeng ved opptak.
 
Forsøkene med skjerpede opptakskrav innføres på disse studiene:
 
  • Realfagsstudiene får krav om programfag i matematikk R2 fra 2018. Endringen varsles nå fordi dagens VG1-elever må ta høyde for dette før de velger programfag til VG2 og VG3. Dette kravet kommer i tillegg til de allerede fastsatte kravene. Det er en forsøksordning som skal gå over fire år.
  • Sykepleie- og journalistutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus får karakterkrav i norsk. Disse kravene gjelder fra og med opptaket for studieåret 2017-2018 i tre år.
  • Engelskspråklige utdanningsprogram ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) får Karakterkrav i fellesfaget engelsk. Også dette fra studieåret 2017-2018.
 
 Forsøkene skal evalueres for å se hvilken innvirkning de har hatt.
 
I tillegg fjernes såkalte jentepoeng fra om lag halvparten av mastergraderprogrammene i teknologi, også kalt siving-studier, på NTNU. Kvinneandelen på de studiene der søkerne ikke lenger får jentepoeng, har nå blitt så høy at det ikke lenger er behov for ekstra virkemidler for å få flere kvinnelige søkere. Jentepoengene fjernes fra og med årets opptak, det vil si studieåret 2016-2017.
 

Annonser:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen:


Annonse:

Start din amerikanske bachelorgrad i Norge

Du fortsatt søke! American College i Moss rett utenfor Oslo er det perfekte stedet å starte for deg som vil studere i USA! Vi gir deg en smidig overgang til det amerikanske utdanningssystemet.

Som student hos oss tar du ett år med fag i Norge, før du fullfører bachelorgraden din ved et universitet i USA. Etter å ha bestått studiet ved American College, er du garantert plass ved et av våre åtte samarbeidsuniversiteter! Du kan også søke fritt på ALLE andre skoler i USA. Les mer, fyll inn kontaktskjema eller søk her. Se film under for å se hvordan det fungerer hos oss: