(StudentTorget.no):

Av alle nanoteknologistudentene ved NTNU i Trondheim fikk hele 58,1 prosent A eller B til eksamen i 2011. 

Når det gjelder studentene som tok geofag og petroleumsteknologi, fikk 56,4 av studentene toppkarakter, mens av studentene på industriell økonomi var det 56 prosent som fikk A eller B.

A-og B-karakterandelen var representert med over 45 prosent ved ti sivilingeniørstudium.

Det var dobbelt så mange som fikk enten A eller B ved nanotekonologistudiet ved NTNU, som ved ved Universitetet i Tromsøs energi, miljø og klimalinje, skriver Teknisk Ukeblad.

Nå mener forsker at for mange får toppkarakter, og at noe må gjøres med denne utviklingen. 

- Når mange gode elever går på samme skole, er det naturlig og riktig at mange får A eller B. Men hele ideen med karakterer faller jo bort hvis en veldig stor andel får toppkarakterer. Da har man ikke noe å gå på for de virkelige gode. Jeg tror problemet er at det har dannet seg ulike karaktersettingskulturer ved ulike læresteder og ulike institutter. Det må det gripes fatt i, men det er ikke lett å endre på dette, sier professor ved Norges Handelshøyskole, Jarle Møen, som har forsket på dette. 

 

LES OGSÅ: NTNU imponerte i ny ranking

 

Høyt inntakskrav

Forklaringen på hvorfor studentene får så gode karakterer kan ha med inntakskravet å gjøre. 

For å komme inn på nanoteknologi ved NTNU må du ha 58,5 poeng, noe som kan tyde på en sammenheng mellom inntakskrav og karakterer. Men studiumet kommunikasjonsteknologi ligger nesten på bunnen på karakterlista med 25,2 prosent A- og B-karakterer, det samme gjelder elektronikk med 30, 5 prosent toppkarakterer. 

Dette mener Møen forsterker påstanden om en egen karaktersettingskultur ved NTNU. 

– Når det ikke er korrelasjon mellom opptakskrav og karakterer, viser det at det er snakk om ulike karakterkulturer. Ulike karakterer lar seg da ikke forklare med kvalitetsforskjeller på studentene, sier han.

NTNU på sin side forklarer de gode karakterene med at studentene deres er veldig flinke. 

- Nanoteknologistudentene er ekstremt flinke. Nanoteknologi har i særklasse hatt de høyeste opptaksgrensene av sivilingeniørstudentene,  sier professor ved NTNUs institutt for kjemisk prosessteknologi, Øyvind Weiby Gregersen til Teknisk Ukeblad.