(StudentTorget.no): 

Frem til nå har vitnemål fra offentlige høyskoler og universiteter kun vist hvilken karakter den enkelte har oppnådd. Nå vil det også bli mulig å sammenligne karakteren opp mot karakterene til de andre studentene i faget.
 
Hensikten er å vise hvordan karaktersystemet brukes ved lærestedene, slik at det vil bli enklere å sammenligne karakterer mellom de ulike utdanningsinstitusjonene.
 
- I noen fag vil det være størst tyngde på karakterene A og B, mens i andre fag vil flest få studenter få C. Ved å vise karakteren i forhold til studenter som har tatt tilsvarende emner, vil man få en bedre forståelse av prestasjonen til den enkelte student, sier Ola Stave, generalsekretær i Universitets- og høyskolerådet til Aftenposten.
 
 

En A er ikke alltid en A

Ola Stave kan bekrefte at karakteren A ikke alltid er like sterk alle steder. Siden man tok i bruk bokstavkarakterer i 2004, har Universitets- og høyskolerådet tatt stikkprøver av eksamensbesvarelser og sammenlignet karakterene mellom emner ved ulike læresteder. 
 
- Dermed klarer vi å se om det er lik bedømmelse på samme oppgave. Resultatene viser at det er noen spredninger, men at det er blitt en større bevissthet om at bedømmelsen skal være så lik som mulig, sier han.
 
Nestleder i Norsk studentorganisasjon, André Almås Christiansen, synes det er en fordel at karakterfordelingen baseres på fem år, og ikke bare det året man avlegger eksamen.
 
- Dersom vanskelighetsgraden til oppgavene varierer fra år til år, kan en slik karakterfordeling på vitnemålet oppleves urettferdig. Men vi ønsker jo et likt nivå på eksamensoppgavene hvert år, og det tror jeg institusjonene nå får et ekstra incentiv til å sørge for, sier han til Aftenposten. 
 

LES OGSÅ: Skolene hvor flest studenter får A på eksamen

 

Nyttig for rekrutterere

Rekrutteringsekspert og direktør Guri Larsen i Adecco Search & Select mener den nye ordningen vil bli verdifull når de skal vurdere jobbsøknader.
 
- Det vil gi et bedre bilde av kandidaten når vi får sett prestasjonen i forhold til prestasjoner til dem de konkurrerer mot. Det å sette karakterer er heller ikke en eksakt vitenskap. Vurderingen av hva som er en A og en B er trolig ikke nøyaktig den samme uavhengig av hvem som bedømmer besvarelsen. Derfor vil en slik karakterfordeling være interessant, sier hun til Aftenposten.
 
Rekrutterings- og profileringsdirektør Tone Rognstad i Statoil forteller at det er karakterene som avgjør hvem hun ønsker å kalle inn til jobbintervju. 
 
- Gode akademiske resultater er det første filteret for å bli innkalt til intervju. Derfor er det til hjelp for oss med nye systemer som kan gjøre det enklere å verifisere hvor bra kandidatenes prestasjoner er, sier hun til Aftenposten.
 

LES OGSÅ: Slik søker du jobb med et dårlig vitnemål