(StudentTorget.no):

I desember fikk alle høyere utdanningsinstitusjonene i Norge et brev fra Kunnskapsdepartementet, hvor de ble informert om at alle studieprogrammer som har færre enn 20 studieplasser må bort, skriver Khrono.no.
 
Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2013 viser at halvparten av alle masterprogrammer (468 av 937) i Norge har færre enn ni studenter. Dette kan i praksis bety kroken på døra for svært mange.
 
En potensiell redning kan være at man innleder et samarbeid med andre programmer, slik at man til sammen kommer over sperregrensen på 20 plasser per studietilbud.
 
Kunnskapsdepartementet presiserer imidlertid at kravet ikke er absolutt i alle tilfeller. Det kan også gjøres unntak for det som betraktes som nasjonale studietilbud, altså utdanninger som kun tilbys ett sted i landet.
 
- Departementet ønsker å sende et signal om at størrelse på studentgrupper er en av faktorene som bidrar til godt læringsmiljø og dermed til god kvalitet i utdanningen, sier Rolf Larsen i KD til Khrono.
 
Nettavisen Khrono melder at det totalt finnes133 studietilbud på bachelor- og årsenhetsnivå ved de 18 statlige høgskolene som hadde færre enn 20 studieplasser i 2013.
 
Verst ut kommer Høgskolen i Telemark med 20 studieprogrammer i faresonen, og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) med sine 19.
 
Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) er den eneste av høgskolene som ikke har noen studietilbud på dette nivået hvor det finnes færre enn 20 studieplasser. Blant de 13 masterprogrammene deres er det derimot 6 som ligger under sperregrensen.
 

LES OGSÅ: Vil nekte vitnemål til studenter med karaktnersnitt under C