(StudentTorget.no):

Av alle norske utdanningsinstitusjoner som tilbyr teknologistudier, er det Universitetet i Tromsø (UiT) som gir best odds for å få seg relevant arbeid etter studiene. Hele 92 prosent av disse oppgir at de har fått seg jobb allerede før studieslutt, viser en fersk arbeidsmarkedsundersøkelse fra Tekna.
 
Aller best ut kom sivilingeniørstudentene innen bygg og anlegg, hvor hele 93 prosent hadde sikret seg jobb. Studentene på IKT (91 %) og studentene på industriell økonomi og geo– og petroleumsteknologi (90 %) kommer også godt ut på statistikken.
 
I følge pressekontakt Vibeke Os ved fakultetet for naturvitenskap og teknologi, er det stor variasjon mellom de ulike instituttene på hvor gode jobbmulighetene er etter fullførte studier.
 
– Men at IT-studentene særlig gjør det godt, er ingen overraskelse. Studenter innen informatikk har hele veien hatt gode muligheter til jobb etter utdannelsesløpet, sier hun til itromso.no.
 
Universitetet i Tromsø har uteksaminert 435 kandidater til sivilingeniør- eller doktorgrad. Tore Brox-Larsen, instituttleder for Informatikk ved UiT, sier til iTromsø at etterspørselen etter IT-kandidater er stor. I tillegg til IT-giganten Microsoft er det minst 50 IT-baserte selskaper i Nord-Norge og i Tromsøregionen.
 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger

Klikk her for å se studentrabatter i Norge