(StudentTorget.no):

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu), presenterte tirsdag morgen nye resultater fra Kandidatundersøkelsen 2013.
 
Resultatene viser at samfunnet klarer å absorbere store mastergradskull, og at de fleste kommer i arbeid i løpet av kort tid.
 
NHO sitt kompetansebarometer som kom ut tidligere i år, viste at bare én av 100 medlemsbedrifter har behov for humanister. Over halvparten av bedriftene i undersøkelsen svarte også at de kunne ha klart seg med en kandidat med bachelorutdanning, fremfor mastergrad.
 
Nifu har kartlagt arbeidsstatusen til fjorårets om lag 11 000 mastergradutdannede. Selv om antall mastergradskandidater har fordoblet seg de siste ti årene, er de fleste i arbeid kort tid etter endt utdanning, og for humanistene ser ikke fremtiden så dyster ut som først antatt.
 

LES OGSÅ: HF-er! Duger du til noe?

 
Ifølge undersøkelsen er syv av ti humanister i relevant arbeid innen seks måneder etter at de er ferdige med utdanningen.
 
Studentenes leder Ola Magnussen Rydje, uttalte seg i sitt innlegg om det han mener er misvisende tall fra NHO sin undersøkelse, som bare representerer små deler av næringslivet.
 
- Det er viktig å tenke på at Kompetansebarometeret vrir veldig mye på statistikken og snakker kun om en begrenset del av det næringslivet opplever som relevant arbeidskraft. Bildet vi får er ikke veldig nyansert for hva vi trenger av arbeidskraft her i Norge, forklarte han i sitt innlegg.
 
Selv om humaniora-studiene scorer lavest på antall sysselsatte studentgrupper i undersøkelsen, var de likevel de mest fornøyde med undervisningskvaliteten. 
 

Master ved Hult International Business School

Du fortsatt søke! Studer i London, Boston, New York, San Fransico, Dubai eller Shanghai.
Velg mellom Master in Finance, Master in Internatonal Business, Master in International Marketing, Master in Business Analytics, og Master in Disruptive Innovation.

Pauline er kontaktperson i Norge for Hult International Business School. Hun kan svare på dine spørsmål, og kan hjelpe deg fra søknadsprosessen til du skal begynne. Fyll ut kontaktskjema dersom du har spørsmål eller ønsker å søke. Hun er også i Oslo av og til dersom du ønsker å møte henne for personlig oppfølging. 


Annonser:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: