(StudentTorget.no):

En ny undersøkelse tyder på at det kan bli mangel på landbruksakademikere i Norge i årene som kommer, melder Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) på sine nettsider. Med landbruksakademikere menes personer som har tatt universitets- eller høgskoleutdanning i fag knyttet til jord-, plante- og husdyrproduksjon og landbruksøkonomi

- Likevel er det liten interesse for mange av disse studiene, også blant elever ved naturbruksprogrammene i videregående skole. Det er flere som har ambisjoner om høyere utdanning undervegs i naturbruksutdanningen, enn de som faktisk ender opp på høgskoler og universiteter, sier Margrete Haugum, seniorforsker i TFoU, til TFoU.no.

 

 

Haugum har sammen med andre forskere fra NIFU og Østlandsforskning evaluert landbruksutdanningen i Norge. De fant at kun én av fem elever som startet på vg1 naturbruk kan finnes igjen på utdanningsinstitusjonenes lister over landbruksfagstudenter to-tre år etter fullført videregående. Til sammenligning var 43 prosent i lønnet arbeid på hel- eller deltid. Dette til tross for at mange av disse elevene hadde studiekompetanse.

Særlig studieprogrammet i plantevitenskap sliter med rekrutteringen. Av 116 spurte landbrukselever i tredje klasse på videregående svarte kun tre av dem at de hadde planer om å studere plantevitenskap.

Blant naturbrukselevene som hadde planer om å ta høyere landbruksutdanning sto veterinærstudiet frem som mest populært. De færreste fikk plass på dette studiet, men én av fire naturbrukselever som valgte å ta høyere utdanning begynte på bachelorutdanninger i husdyrfag. En del av elevene endte dessuten opp på sykepleie- og lærerutdanningene. 

 

LES OGSÅ: Vil kutte norske høgskolestudier i utlandet 

 

- Vi vet at 95 prosent av de som uteksamineres med mastergrad fra NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) er i relevant jobb etter seks måneder, og at det i framtida vil bli stort behov for kompetanse rundt klimaendringer og hvordan de griper inn i matproduksjonen. Derfor er det et tankekors at interessen for disse studieplassene er så liten, sier Haugum til TFoU.no. 

Seniorforskeren mener landbruksskolene og -næringen bør bli flinkere til å motivere elever med naturbruksutdanning og studiekompetanse til å ta høyere landbruksstudier. 

(Kilde: tfou.no)

 

Klikk her for å se studentrabatter i Norge