(StudentTorget.no):

Tall fra Samordna Opptak (SO) viser at rekordmange søkere i år får tilbud om studieplass. Sammenlignet med fjoråret blir det sendt ut 1350 flere tilbud. Ifølge SO var hele 98 891 av de 119 001 søkerne kvalifisert for minst ett av studiene de søkte på. Dette er en økning på 1,7 prosent fra i fjor.

Blant de som får tilbud om studieplass får hele 63,4 prosent, 53 798 søkere, tilbud om sitt førstevalg (62,1 prosent i 2013).

- Det er gledelig at over 53 000 søkere får tilbud om studieplass på sitt høyest prioriterte ønske, sier Bente Ringlund Bunæs, daglig leder i Samordna opptak, i en pressemelding.

Tallene for årets hovedopptak viser også at 51 101 av de drøyt 84 000 tilbudene om studieplass går til kvinner og 33 709 til menn. Kvinneandelen er dermed på 60,2 prosent, det samme som i fjorårets opptak.

Les også: Her er det størst rift om studieplassene 
 

Økning for teknologi- og realfag

I fjor var det økonomi- og administrasjonsutdanningene som hadde den største økningen i antall tilbud. I år er det innenfor de teknologiske fagene vi finner den største økningen, med 563 flere gitte tilbud sammenlignet med fjorårets hovedopptak. Det er også en økning i antall tilbud om studieplasser innenfor realfag. Totalt 3710 søkere får tilbud om plass på realfagsstudier, åtte prosent flere enn i fjor.

- Vi har behov for mange dyktige og kreative teknologer og realfagskandidater i årene framover. Disse kan bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer, som for eksempel å skape nye miljøarbeidsplasser, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.


Helse- og sosialfagsstudier

Om lag 380 flere søkere får i år tilbud om studieplass ved utdanninger innenfor helse- og sosialfag. Søkertallene, som ble kjent i april, avslørte at sykepleieutdanningen hadde rundt 1000 flere søkere i 2014 sammenlignet med 2013. Tallene for årets hovedopptak viser imidlertid at det gis tilbud om studieplass til omtrent like mange i år som i fjor. Konkurransen om studieplassene på sykepleie har dermed blitt hardere.

- Jeg er godt fornøyd med at så mange ønsker å utdanne seg til yrker som er grunnleggende for vårt velferdssamfunn og som det er stort behov for i årene framover, sier Røe Isaksen i en pressemelding.

NB! Har du fått tilbud om studieplass eller ventelisteplass? Da må du huske å svare i nettsøknaden som ligger på samordnaopptak.no innen 26. juli. Svarer du ikke innen fristen blir det betraktet som et nei-svar. 

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet