(StudentTorget.no):
 
Fjorårets Studiebarometer viste at norske studenter var de lateste i hele Skandinavia. Ifølge undersøkelsen brukte gjennomsnittsstudenten kun 29 timer på studier i uken. Resultatet førte til en rekke negative reaksjoner, fra både politikere og ledere innenfor høyere utdanning.
 
Nå viser det seg imidlertid at resultatene ikke var fullt så nøyaktige likevel. Ifølge Norsk organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), kan en upresis spørsmålsstilling ha vært årsaken til det lave timeantallet. I forrige undersøkelse var det ikke inkludert praksisarbeid og frivillig arbeid.
 
 

Lengre arbeidsuke enn yrkesaktive

Årets undersøkelse viser at et mer korrekt timeantall ligger på rundt 34,7 timer.
 
– Studentene er renvasket. Vi har mer nøyaktige tall enn i fjor. Studiebarometeret har blitt presisert og forbedret, og nå stemmer tallene mye bedre overens med både vårt og institusjonenes inntrykk av studentenes arbeidsmengde, sier leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO) Anders Langset til Universitas.
 
I årets Studiebarometer kommer det også frem at studentene bruker i snitt 3,5 timer i uken på frivillig arbeid og verv, og gjennomsnittlig åtte timer på betalt deltidsarbeid. Dette betyr at en gjennomsnittlig student har en arbeidsuke på rundt 46 timer.
 

 

Ikke feil i undersøkelsen

Studentavisen Universitas har spurt NOKUT om det var gjort en metodefeil under forrige undersøkelse, siden timeantallet har økt så mye på bare ett år.
 
– Nei, det vil jeg ikke si. En innvending var at spørsmålene ikke fanget opp all faglig aktivitet. Vi har presisert og forbedret spørsmålene slik at det blant annet ble klarere at også praksis må inngå i selvrapporteringen, sier Ole-Jacob Skodvin, direktør i NOKUTs avdeling for utredning og analyse til Universitas.
 
Skodvin kan fortelle at det har vært en økning i rapportering i studieprogram som har praksis enn i andre studieprogram. Han mener at fjorårets debatt rundt tidsbruken til studentene også kan ha ført til en overrapportering i årets undersøkelse
 
- Praksis inngikk også i fjor, men i år har vi vært eksplisitte på at prakis skulle inngå for å unngå ev. misforståelser og underrapportering, forteller Skodvin til Universitas.
 

Klikk her for å se studentrabatter i Norge