(StudentTorget.no):
 
30 ferske politistudenter er intervjuet om hvorfor de har ønsket å bli politi. Samtidig har forskere sjekket respondentenes svar med data fra Statistisk sentralbyrå for å undersøke studentenes sosiale bakgrunn og foreldrenes utdanning.

Resultatene fra studien tyder på at den typiske politistudenten er opptatt av fysisk aktivitet og spenning, ikke teoretiske fag, politikk og samfunnsliv. Det skriver forskning.no. 
 

Tidligere studier har vist at så mange som syv av ti norske politistudenter har minst én forelder med høyere utdanning. Lektor Pål Winnæss ved Politihøgskolen fant at denne andelen egentlig er på 48 prosent. Kun elleve prosent av studentene som deltok i intervjuene har en far med utdanning på masternivå eller høyere.

Lektoren er ikke overrasket over funnene.

- Jeg har tenkt at tallene på akademikerbarn i disse studiene har vært for høye. Funnene våre om foreldrenes utdanningsnivå og studentenes motiv for å bli politi, henger veldig sammen. Politistudenter ønsker blant annet å jobbe praktisk og ser på kontorjobber som kjedelige. Ut fra motivasjonen deres hadde det vært underlig om de kom fra veldig velutdannede hjem, sier Winnæss til forskning.no.
 

LES OGSÅ: Norske studenter er ikke late likevel 
 

Tidligere undersøkelser har basert seg på spørreundersøkelser og vist at foreldrene det siste tiåret har hatt mye høyere utdanning enn det som tidligere er påvist.

- Vår studie tilbakeviser dette til en viss grad. Foreldrene til de aller fleste studentene i vår studie har enten ingen høyere utdanning eller korte, yrkesrettede profesjonsutdanninger, sier Winnæss til forskning.no.

Politistudentenes viktigste motiv for yrkesvalget er oppfatningen av yrket som spennende, hendelsesrikt, praktisk, samt en mulighet til å hjelpe andre.

Mange har også et ønske om å være et ideal og en helt for andre, og de har gjerne drømt om å bli politi helt siden de var barn. Studentene mener politiyrket har høy sosial status og prestisje. De fleste velger studiet på grunn av yrket det leder frem til, ikke fordi de føler at studiet er interessant.
 

Klikk her for å se studentrabatter i Norge