(StudentTorget.no):

Den 1. januar 2016 ble en rekke sammenslåingen mellom høgskoler og universiteter iverksatt. Målet med endringene er bedre kvalitet i høyere utdanning og forskning.
 
– Kartet i universitets- og høyskolesektoren tegnes nå på nytt. De sammenslåingene vi nå ser legger til rette for økt kvalitet i høyere utdanning og forskning, noe som er helt avgjørende for at Norge skal klare den omstillingen som kreves de neste årene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.
 
 

Endringer i universitets- og høyskolesektoren

Dette er universitetene og høgskolene som slo seg sammen fra 1. januar:
 
 
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet:
Sammenslåing av Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitetet, Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik. 
 
 
Nord universitet:
Sammenslåing av Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna. 
 
 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU):
Sammenslåing av NTNU, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Ålesund.  
 
 
Høgskolen i Sørøst-Norge:
Sammenslåing av Høgskolen i Buskerud og Vestfold, og Høgskolen i Telemark. 
 
 
VID vitenskapelig høgskole:
Sammenslåing av de private institusjonene Haraldsplass diakonale høgskole, Høgskolen Betanien, Diakonhjemmet høgskole og Misjonshøgskolen. 
 
 

Endringer for studentsamskipnadene

Som følge av endringene i universitets- og høyskolesektoren, gjennomføres det fra 1. januar 2016 også endringer i organiseringen av studentvelferden i Norge: 
 
 
Studentsamskipnaden i Trondheim:
Sammenslåing av studentsamskipnaden i Oppland, avd. Gjøvik, Studentsamskipnaden for Sunnmøre, avd. Ålesund og Studentsamskipnaden i Trondheim. 
 
 
Norges arktiske studentsamskipnad:
Sammenslåing av Studentsamskipnaden i Nordland, avd. Narvik, Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag og Norges arktiske studentsamskipnad. Studentsamskipnaden i Harstad ble slått sammen med Norges arktiske studentsamskipnad fra 1. juli 2015. 
 
 
Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge:
Sammenslåing av Studentsamskipnaden i Telemark og Studentsamskipnaden i Buskerud og Vestfold. 
 

Kan bli flere sammenslåinger

Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund utreder grunnlaget for en sammenslåing. Kunnskapsdepartementet opplyser om at de vil fortsette dialogen med universitetene og høyskolene på Vestlandet. Parallelt med dette er det dialog mellom Høgskolen i Sogn og Fjordane og Høgskolen i Volda om grunnlaget for enda tettere samarbeid enn i dag eller en mulig sammenslåing. Høgskolen i Volda og Universitetet i Bergen har også dialog om grunnlaget for tettere samarbeid. 
 
Høyskolene i Lillehammer, Molde og Volda har pekt på en formalisert allianse som en mulig ramme for videre samarbeid. Departementet hadde et møte med høyskolene om dette i oktober 2015, og det er avtalt et nytt møte i januar 2016. Departementet har bedt om at høyskolene i forkant av møtet sender et skriftlig innspill som tydeliggjør og konkretiserer hvordan en eventuell alliansemodell vil kunne heve kvaliteten på utdanning og forskning ved de tre institusjonene. Departementet har også bedt høyskolene beskrive alternativer til en allianse for å nå målet. 
 
I stortingsmeldingen om strukturen i universitets- og høyskolesektoren ble det vist til forslag om at Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Kunsthøgskolen i Oslo (KhiO) og Norges musikkhøgskole (NMH) bør se på mulige gevinster av en konsolidering av de kunstfaglige institusjonene i Oslo. Departementet har bedt institusjonene om forslag til mandat for å utrede dette nærmere, og vil ha videre dialog med dem om dette. 
 

LES OGSÅ: Skolene med høyest og lavest strykprosent


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen:


Annonse:

Start din amerikanske bachelorgrad i Norge

Du fortsatt søke! American College i Moss rett utenfor Oslo er det perfekte stedet å starte for deg som vil studere i USA! Vi gir deg en smidig overgang til det amerikanske utdanningssystemet.

Som student hos oss tar du ett år med fag i Norge, før du fullfører bachelorgraden din ved et universitet i USA. Etter å ha bestått studiet ved American College, er du garantert plass ved et av våre åtte samarbeidsuniversiteter! Du kan også søke fritt på ALLE andre skoler i USA. Les mer, fyll inn kontaktskjema eller søk her. Se film under for å se hvordan det fungerer hos oss: